AVO


 דף הבית  אודותינו  חדשות ומבצעים  שאלות ותשובות צור קשר חשבון תנאי שימוש לקופה 


חיפוש מתקדם

תפריט
שאלוני מחקר תקפים
סקירת ספרות נרחבת
מידענות אקדמית בחינוך ומדעי החברה
כל העבודות 
מבצעים 
ביבליוגרפיה מוערת 2012
מאגר עבודות
מאגר עבודות 2006
מאגר עבודות 2007
מאגר עבודות 2008
מאגר עבודות 2009
מאגר עבודות באומנות
מאגר עבודות באנתרופולוגיה
מאגר עבודות בארכיאולוגיה
מאגר עבודות בגיאוגרפיה
מאגר עבודות בדת וחברה
מאגר עבודות בדת ויהדות
מאגר עבודות בהיסטוריה
מאגר עבודות בהיסטוריה כללית
מאגר עבודות בחינוך גופני
מאגר עבודות בחינוך מיוחד
מאגר עבודות ביחסים בינלאומיים
מאגר עבודות במגדר וחברה
מאגר עבודות במדעי המדינה
מאגר עבודות במזרח התיכון
מאגר עבודות במנהל ארגוני
מאגר עבודות במנהל חינוכי
מאגר עבודות במנהל חינוכי והוראה
מאגר עבודות במנהל עסקים
מאגר עבודות במנהל ציבורי
מאגר עבודות במשפחה וחברה
מאגר עבודות במשפט וחברה
מאגר עבודות במשפטים
מאגר עבודות בסוציולוגיה ארגונית
מאגר עבודות בסוציולוגיה בחינוך
מאגר עבודות בסיעוד
מאגר עבודות בספרות ושירה
מאגר עבודות בעבודה סוציאלית
מאגר עבודות בפוליטיקה וחברה
מאגר עבודות בפילוסופיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חברתית
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חינוכית
מאגר עבודות בריבוד ואי שוויון
מאגר עבודות בתולדות עם ישראל
מאגר עבודות בתיירות
מאגר עבודות בתקשורת
מאגר עבודות ענק בחינוך
שאלוני מחקר
המאגר

חדש בחנות
הפריה מלאכותית


רבי מכר
לא זמין

כתובת ה- IP שלך
מטעמי אבטחה אנו מתעדים את כתובת ה- IP שלך:54.159.218.151
עמדות ושיטות הוראה של מורים לגבי ילדים לקויי למידה
מק"ט 2045

הנושא: עמדות ושיטות הוראה של מורים לגבי ילדים לקויי למידה בכיתה משולבת  עם ילדים רגילים

היקף-מספר מלים: 16800

מספר מקורות ביבליוגרפיים:  71

ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

מבוא              

א. הצגת הנושא

ב. שאלות המחקר           

ג. השערות המחקר           

ד. שיטות מחקר             

רקע תיאורטי

א. רקע היסטורי לשילוב הגדרות ומגמות           

ב. תפיסות המורים בחינוך הרגיל את השילוב           

ג.  שילוב הילד החריג במוסדות חינוך כתהליך שינוי  

ד. סיכום הרקע התיאורטי כבסיס למחקר הנוכחי            

ה. השערות המחקר           

שיטה

א. שאלות המחקר           

ב. שיטות מחקר             

ג. כלי המחקר  

ד. הגדרת משתני המחקר ועיבודם          

ה. אוכלוסיית המחקר           

ממצאי המחקר הכמותי

א. פילוח מאפיין של אוכלוסיית המחקר           

ב. בדיקת השערות המחקר           

ממצאי המחקר האיכותי

א. שיפור הדימוי העצמי של תלמידים לקויי למידה המשולבים בכיתה            

ב. היערכות ארגונית ותפקודית        

ג. שילוב - מודלים ועקרונות         

ד. סיכום ממצאי מחקר איכותי            

דיון                

סיכום             

ביבליוגרפיה    

נספחים

תקציר

שילוב ילדים חריגים הנו אחד מתהליכי הרפורמה בחינוך הקיימים היום, ובין המורכבים שבהם תהליך זה, כמו כל תהליך שינוי אחר, כולל: גיבוש תפיסות ועמדות; שינוי עמדות; הבנת הקשר שבין עקרונות ופילוסופיה חינוכית ובין דרכי עבודה בתחומי זיהוי; אבחון וטיפול; שינוי בהגדרות תפקיד; שינוי בחלוקת התפקידים והאחריות ברמת בית הספר בין המורה הרגילה ובין המורה בחינוך מיוחד; שינוי בחלוקת התפקידים והאחריות ברמת בית הספר וברמת המחוז בין צוות בית הספר ובין הקהילה.

שאלות המחקר

כיצד מתייחסים המורים לשילוב ילדים חריגים בכיתה הרגילה?

באיזה שיטות וכלי הוראה משתמשים המורים לשילוב ליקויי למידה?

השערות המחקר  

השערות המחקר מתבססות על מחקרים ומאמרים של: כץ, 2002; שכטמן, 1991; אבישר, 1999; מיכאל, 1990; Faber & Walker, 1987.

השערה 1: מורים בעלי השכלה אקדמית גבוהה יותר, יטו להתנגד לשילוב חריגים בכיתות רגילות.

השערה 2: מורים המחנכים כיתות, יהיו בעלי גישה חיובית יותר לשילוב חריגים בכיתות רגילות, ביחס לגישת מורים שאינם מחנכים כיתות.

השערה 3: מורים המלמדים בכיתות משולבות, יהיו בעלי גישה חיובית יותר לשילוב חריגים בכיתות רגילות, ביחס למורים שאינם מלמדים בכיתות משולבות.

השערה 4: מורים בעלי השכלה פורמלית על שילוב חריגים, יעדיפו שילוב חריגים בכיתות רגילות ביחס למורים שאינם בעלי השכלה פורמלית על שילוב חריגים.

השערה 5: מורים הסובלים מנכות כלשהי, יהיו בעלי גישה חיובית יותר לשילוב חריגים בכיתות רגילות, ביחס למורים שאינם סובלים מנכות כלשהי.

השערה 6: מורים שלהם מכרים חריגים, יהיו בעלי גישה חיובית יותר לשילוב חריגים בכיתות רגילות, ביחס למורים שאין להם  מכרים חריגים.

שיטות מחקר

כדי להשיב לשאלות המחקר בחרתי להשתמש בשתי שיטות:

1. מחקר כמותי

שיטת מחקר כמותית לשם קבלת ממצאים לשאלה 1 ומענה לשתי השערות המחקר, לכן בפרק שיטה אגדיר את משתני המחקר, כלי המחקר (שאלון סגור), ניתוח ועיבוד סטטיסטי והליכים.

2. מחקר איכותי

שיטת מחקר איכותנית לשם קבלת ממצאים לשאלה 2. באמצעות חקירת תוכן של מאמרים ומחקרים המציעים שיטות וכלי הוראה למורים המלמדים בכיתות המשלבות תלמידים ליקויי למידה?

 
ביקורות על המוצר :
כתוב ביקורת


שונות :
שלח לחבר
בירור מידע על המוצר
    
מוכן להזמין?

מחירון: 630.00 ₪
אצלנו: 520.00 ₪
חסכת: 110.00 ₪ (17%)

משלוח חינם!
מוצרים קשורים:

 • : עמדות מורים כלפי שילוב הילד החריג בכיתתם

  הנושא: עמדות מורים כלפי שילוב הילד החריג בכיתתם הרגילה - מחקר חדש היקף-מספר מלים: 11779 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 25 שנת פרסום: 2003

  סה"כ: ₪260.00


 • השפעת השילוב על ארגון ומנהל ביה"ס

  הנושא: השפעת השילוב על ארגון ומנהל ביה"ס: מחקר איכותי הבודק עמדות מורים, מנהל ביה"ס, ילדים רגילים וחריגים לגבי השפעת שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה על התרבות הארגונית מספר מלים - 10239 מספר מקורות ביבליוגרפיים - 29 שנת פרסום - 2005

  סה"כ: ₪312.00


 • השפעת השילוב על התרבות הארגונית

  הנושא: הצעת מחקר: השפעת שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה על התרבות הארגונית בבה"ס. מספר מלים - 1331 מקורות ביבליוגרפיים מומלצים - 29 שנת פרסום - 2004

  סה"כ: ₪86.00


 • השפעת שילוב ילדים על התרבות הארגונית

  הנושא: השפעת שילוב ילדים חריגים במערכת בית ספרית רגילה על התרבות הארגונית מספר מלים: 2834 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 28 שנת פרסום: 2005

  סה"כ: ₪286.00


 • השפעת שילוב תלמידים ליקויי למידה על אקלים הכיתה

  הנושא: השפעת שילוב תלמידים ליקויי למידה בכיתה ד' רגילה על אקלים הכיתה מספר מלים -11547 מספר מקורות ביבליוגרפיים - 59 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪416.00


 • התמודדות מורים עם שילוב ילדים

  התמודדות מורים עם שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה מלים: 21868 עמודים: 62 מקורות : 71 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • מעמדם הסוציומטרי של תלמידים ליקויי למידה

  הנושא: עבודת מחקר לבדיקת מעמדם הסוציומטרי של תלמידים ליקויי למידה, המשולבים בכיתה רגילה היקף-מספר מלים: 8442 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 42 שנת פרסום: 2002

  סה"כ: ₪260.00


 • עמדות ושיטות הוראה של מורים לגבי ילדים לקויי למידה

  הנושא : עמדות ושיטות הוראה של מורים לגבי ילדים לקויי למידה בכיתה משולבת עם ילדים רגילים מספר מלים : למעלה 17041 מספר מקורות ביבליוגרפיים : 71 שנת פרסום : 2003

  סה"כ: ₪260.00


 • עמדות ושינוי עמדות של אוכלוסיות שונות כלפי המפגרים

  הנושא: מחקר איכותי הסוקר מחקרי עמדות ושינוי עמדות של אוכלוסיות שונות כלפי המפגרים בשכלם מלים: 7274 מקורות : 49 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

  השפעת התרבות הבית ספרית על עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה מלים: 22131 מקורות : 78 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • עמדות מורים כלפי תוכנית שילוב ילד חריג

  הנושא: עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה היקף: 9500 מלים ביבליוגרפיה: 66 מקורות רמה: תואר שני - ציון 100 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • עמדות מורים לגבי ילדים לקויי למידה

  סמינריון מחקרי בנושא: עמדות מורים לגבי ילדים לקויי למידה היקף-מספר מלים: 5984 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 32

  סה"כ: ₪260.00


 • עמדות מנהלים, מורים בשאלת שילוב ילדים חריגים

  הנושא: הצעת מחקר לבדיקת עמדות מנהלים, מורים והמערכת הבית ספרית בשאלת שילוב ילדים חריגים בכיתה רגילה מספר מלים - 13450 הצעת מקורות ביבליוגרפיים - 176 שנת פרסום – 2004

  סה"כ: ₪234.00


 • עמדותיהם של מורים כלפי תוכנית שילוב הילד החריג במס

  עבודת מחקר בנושא: עמדותיהם של מורים כלפי תוכנית שילוב הילד החריג במסגרת כיתתם הרגילה היקף-מספר מלים: 24530 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 46 שנת פרסום 2000

  סה"כ: ₪286.00  לא מצאת? נסה לחפש גם כאן:

 •  מאגר עבודות > מאגר עבודות בחינוך מיוחד

 •  מאגר עבודות > מאגר עבודות במנהל חינוכי

 •  מאגר עבודות > מאגר עבודות בפסיכולוגיה חינוכית

 •  מאגר עבודות > המאגר

 •  מאגר עבודות > ביבליוגרפיה מוערת 2012 • בעגלת הקניות שלך יש
  פריטים 0
  סך הכל (₪) 0.00

  הלהיטים שלנו
  1. עמדות מורים כלפי תוכנית שילוב ילד חריג
  - - - - - - - - - - - - - -
  2. הנעת עובדים (מוטיבציה) - חקר מקרה
  - - - - - - - - - - - - - -
  3. מעורבות הורים בעשייה החינוכית
  - - - - - - - - - - - - - -
  4. הקשר בין הסביבה הפיזית של ההוראה לבין שחיקת מורים
  - - - - - - - - - - - - - -
  5. ייצור ושיווק טיטולי האגיס
  - - - - - - - - - - - - - -

  פרסומות

  חיפוש גוגל
  google


  © 2015 avo.co.il. All Rights Reserved.

  אחסון אתרים | חנות וירטואלית
  אחסון אתרים | חנות וירטואלית