AVO


 דף הבית  אודותינו  חדשות ומבצעים  שאלות ותשובות צור קשר חשבון תנאי שימוש לקופה 


חיפוש מתקדם

תפריט
שאלוני מחקר תקפים
סקירת ספרות נרחבת
מידענות אקדמית בחינוך ומדעי החברה
כל העבודות 
מבצעים 
ביבליוגרפיה מוערת 2012
מאגר עבודות
מאגר עבודות 2006
מאגר עבודות 2007
מאגר עבודות 2008
מאגר עבודות 2009
מאגר עבודות באומנות
מאגר עבודות באנתרופולוגיה
מאגר עבודות בארכיאולוגיה
מאגר עבודות בגיאוגרפיה
מאגר עבודות בדת וחברה
מאגר עבודות בדת ויהדות
מאגר עבודות בהיסטוריה
מאגר עבודות בהיסטוריה כללית
מאגר עבודות בחינוך גופני
מאגר עבודות בחינוך מיוחד
מאגר עבודות ביחסים בינלאומיים
מאגר עבודות במגדר וחברה
מאגר עבודות במדעי המדינה
מאגר עבודות במזרח התיכון
מאגר עבודות במנהל ארגוני
מאגר עבודות במנהל חינוכי
מאגר עבודות במנהל חינוכי והוראה
מאגר עבודות במנהל עסקים
מאגר עבודות במנהל ציבורי
מאגר עבודות במשפחה וחברה
מאגר עבודות במשפט וחברה
מאגר עבודות במשפטים
מאגר עבודות בסוציולוגיה ארגונית
מאגר עבודות בסוציולוגיה בחינוך
מאגר עבודות בסיעוד
מאגר עבודות בספרות ושירה
מאגר עבודות בעבודה סוציאלית
מאגר עבודות בפוליטיקה וחברה
מאגר עבודות בפילוסופיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חברתית
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חינוכית
מאגר עבודות בריבוד ואי שוויון
מאגר עבודות בתולדות עם ישראל
מאגר עבודות בתיירות
מאגר עבודות בתקשורת
מאגר עבודות ענק בחינוך
שאלוני מחקר
המאגר

חדש בחנות
זהות מקצועית מורים


רבי מכר
לא זמין

כתובת ה- IP שלך
מטעמי אבטחה אנו מתעדים את כתובת ה- IP שלך:54.145.202.174
שאלוני מחקר תקפים ומהימנים
מק"ט 1ה

שאלוני מחקר

תקפים ומהימנים

מתוך עבודות לתואר שני ושלישי.

פנה אלינו

והעלה את בקשתך אנו נשתדל לסייע בהקדם.

שאלון

      על התנהגות מתנחלים 

שאלון

      על התנהגות עולים חדשים מרוסיה 

שאלון

      על התנהגותם של אנשים דתיים 

שאלון

      דרכי התמודדות בבעיות 

שאלון

      הערכה עצמית -  לחייל בטירונות 

שאלון

      תפיסת היישום של עקרונות הלמידה השיתופית בכיתה 

שאלון

      עמדות לגבי חשבון 

שאלון

      שביעות-רצון למורה 

שאלון

      דירוג שליטה עצמית למורים 

שאלון

      שליטה עצמית לנוער

שאלון

      מוסר עבודה 

שאלון

      עמדות לתלמיד 

שאלון

      פתיחות חברתית ודמויות מוערכות 

שאלון

      הערכה עצמית של ביצוע 

שאלון

      עושר עיסוק נתפס 

שאלון

      מאמץ למדידת המוטיבציה בעבודה 

שאלון


      למדידת שביעות רצון מהעיסוק 

שאלון

      הערכת הורות 

שאלון

      מידת הצורך בשליטה 

שאלון

      מסוגלות עצמית 

שאלון

      התנגדות לשינוי 

שאלון

      יולדות והרדמה אפידורלית 

שאלון

      התנהגות אלימה 

שאלון

      משמעת התלמיד 

שאלון

      שיקולים בהעדפת בן/בת-זוג 

שאלון

      הזהות החרשת 

שאלון

      לבדיקת היכולת לאינטימיות 

שאלון

      בחירה וקבלת החלטות 

שאלון

      לבדיקת רמת רווחה נפשית חיובית 

שאלון

      תמיכה ספציפית לסוכרת 

שאלון

      התמדה בטיפול עצמי 

שאלון

      בסיסי כוח בין הורים לילדים במצבי קונפליקט 

שאלון

      לגננת על הסתגלות הילד בגן 

שאלון

      לבדיקת איכות הנישואין 

שאלון

      מצב-רוח עכשווי שלילי 

שאלון

      מחשבות אובססיביות 

שאלון

      עמדות בטרם האיסור על עישון ולאחריו 

שאלון

      ציפיות מהקשר עם חיית המחמד 

שאלון

      דפוסי התקשרות אל חיית המחמד האישית

שאלון

      למדידת סגנונות התמודדות עם בעיית הפוריות

שאלון

      הערכה עצמית בתכונות הרלוונטיות למערכת היחסים וליכולת 

שאלון

      תפיסת היכולת העצמית בעקבות השוואה כלפי מעלה 

שאלון

      אמון במערכת היחסים 

שאלון

      הקירבה של היחיד לבן הזוג 

שאלון

      מסוגלות עצמית חברתית Social Self Efficacy 

שאלון

      חוללות עצמית כללית 

שאלון

      סטטוס זהות 

שאלון

      מסוגלות עצמית בהוראה 

שאלון

      תפיסת מהות הלמידה השיתופית 

שאלון

      עמדות כלפי למידה שיתופית 

שאלון

      פעילות ויישום אוריינות התיקשוב 

שאלון

      השפעת מחשבים וטכנולוגיות חדשות על חיי האדם 

שאלון

      אמונות אודות ויסות רגשות נורמטיביים

שאלון

      הדחקת רגשות 

שאלון

      הדחקת מחשבות 

שאלון

      רומינציה 

שאלון

      תגובות לאושרו של בן הזוג

שאלון

      חוזק השיתוף עם בן הזוג 

שאלון

      חרדה מצבית ספורטיבית תחרותית 

שאלון

      להערכה מהירה של מצבים רגשיים 

שאלון

      אוריינטציות משימה ואגו בספורט 

שאלון

      החוויה 

שאלון

      שביעות-רצון מהלימודים 

שאלון

      קונפליקט עבודה-משפחה 

שאלון

      תרבות ארגונית 

שאלון

      קשיי תחבורה 

שאלון

      חשיפה לתכנים טראומטיים 

שאלון

      השפעות הטרור 

שאלון

      התנהגות אתית 

שאלון

      דיפרנציאציה של העצמי 

שאלון

      למדידת טראומה שניונית 

שאלון

      מסוגלות עצמית בהוראה 

שאלון

      דימוי עצמי 

שאלון

      אווירה סוציו-אמוציונלית בכיתה 

שאלון

      רפלקציה 

שאלון

      תפיסת המצב - תחושת איום או אתגר 

שאלון

      הנעה ללימודים 

שאלון

      אישיות - מוחצנות-מופנמות 

שאלון

      מסוגלות מחשב 

שאלון

      מחוייבות אידיאולוגית 

שאלון

      רמת חשיפה סובייקטיבית לטרור 

שאלון

      חשיפה מתמשכת לטרור 

שאלון

      דימוי גוף 

שאלון

      התנהגויות תוקפניות בבית הספר 

שאלון

      חוללות עצמית 

שאלון

      לתלמיד על הערכים הארגוניים של בית הספר 

שאלון

      זהות מקצועית 

שאלון

      שביעות-רצון מההדרכה 

שאלון

      השגת מאמץ יתר 

שאלון

      מחוייבות מקצועית ושביעות-רצון מהמקצוע 

שאלון

      TAT להערכת ייצוגי העצמי והאחר על-פי שיטת SCORS 

שאלון

      בריאות נפשית - מקוצר 

שאלון

      שינוי בתפיסת ערך של אובייקט 

שאלון

      סיבות לעישון 

שאלון

      תפיסת העבודה וחוזה ההעסקה 

שאלון

      התנהגות תוקפנית 

שאלון

      אווירה מחלקתית 

שאלון

      דיוק התפיסה 

שאלון

      תפיסת אחריות למחלה 

שאלון

      שחיקה של אחיות 

שאלון

      תחושת השליטה ולחץ 

שאלון

      אי-ודאות של אחיות 

שאלון

      גבריות 

שאלון

      ידע פסיכולוגי - הבנת רגשות 

שאלון

      חופש פנימי 

שאלון

      קושי השירות הצבאי 

שאלון

      ערכי העבודה 

שאלון

      מטרות הישג 

שאלון

      עמדות על מידת הנזק הנגרמת עקב שימוש בסמים 

שאלון

      עמדות כלפי שימוש בחומרים פסיכואקטיביים 

שאלון

      שימוש בחומרים פסיכואקטיביים 

שאלון

      שחיקה קצר

שאלון

      גלישה חיובית בין עבודה לבית 

שאלון

      דיכאון 

שאלון

      תרבות עבודה ומשפחה 

שאלון

      קונפליקט עבודה - משפחה 

שאלון

      אינדיבידואליזם-קולקטיביזם 

שאלון

      תמיכה חברתית 

שאלון

      חשיבה מאגית 

שאלון

      תלות בעישון 

שאלון

      עמדות בטרם האיסור על העישון ולאחריו 

שאלון

      תמיכה חברתית ומשפחתית 

שאלון

      אירועי חיים 

שאלון

      חשיפה לאירועי לחץ פוליטי

שאלון

      הסתגלות זוגית 

שאלון

      מעורבות הורית - "מי עושה מה" 

שאלון

      אישיות מעורב 

שאלון

      קונפליקטים בנישואין 

שאלון

      סגנון הורות שלילי - ראיון הקניית דרכי משמעת 

שאלון

      סגנון הורות 

שאלון

     מדריך ראיון צעירים והוריהם 

שאלון

      לגיטימציה ואמפתיה לנרטיב הפלסטיני 

שאלון

      מיקוד התנהגות פרו-חברתית 

שאלון

      הפנמה 

שאלון

      תמיכה באוטונומיה בתחום הפרו-חברתי 

שאלון

      התניית אהבה הורית בתחום הפרו-חברתי 

שאלון

      אירועי חיים 

שאלון

      ציפיות מן הפנייה לייעוץ פסיכולוגי 

שאלון

      חוללות עצמית

שאלון


      הערכה רטרואקטיבית של הנבדק את הסתגלותו לצבא 

שאלון

      מצב בריאות 

שאלון

      אוריינטציה פנימית לעומת חיצונית 

שאלון

      חרדה ממתמטיקה 

שאלון

      לבדיקת אישיות אוטוריטטיבית 

שאלון

      קבלת עצמית פיזית 

שאלון

      עמדות כלפי עולים 

שאלון

      התייחסות לעולים - סטראוטיפ 

שאלון

      מודעות החולה ותפיסת מצב הבריאות 

שאלון

      הסתגלות פסיכו-סוציאלית למחלה 

שאלון

      תפיסת נהגים-גברים ונהגות-נשים 

שאלון

      למדידת תוקפנות וחרדה בנהיגה 

שאלון

      הרגלי נהיגה והערכה עצמית כנהג 

שאלון

      תפיסת הטיפול 

שאלון

      לדווח המחשבות בנושאים מדיניים וחברתיים כלליים 

שאלון

      סמכותנות 

שאלון

      קשב לילדים 

שאלון

      קירבה למפוטר 

שאלון

      מחוייבות לעבודה 

שאלון

     סולם המוטיבציה החברתית מבצע הנקודות 

שאלון

      רגישות להוגנות 

שאלון

      חרדת פרידה 

שאלון

      שיפוט חומרת עבירות

שאלון

      אהבה 

שאלון

      יחסי הורה-ילד 

שאלון

      מחשבות מתערבות 

שאלון

      רגשות 

שאלון

      מוכנות לאינטרקציה חברתית 

שאלון

      הענות לטיפול 

שאלון

      סגנון חיים 

שאלון

      אידיאולוגיה אפיסטמית 

שאלון

      העדפת ערכים 

שאלון

      עמדות כלפי איידס 

שאלון

      תמיכה בעבודה 

שאלון

      סגנון הדרכה 

שאלון

      מרכיבי הדרכה 

שאלון

      מחויבות ארגונית 

שאלון

      קונפליקט תפקידי 

שאלון

      עמימות תפקידית 

שאלון

      עמדות כלפי עברייני מין 

שאלון

      ההסקות 

שאלון

      תפקידי מין 

שאלון

      הערכה של תכונות הסטראוטיפים 

שאלון

      איום נתפס 

שאלון

      סטראוטיפים 

שאלון

      דעות קדומות 

שאלון

      לבדיקת מיקום שליטה 

שאלון

      קונפליקטים ובעיות בחיי הנישואין 

שאלון

      ההסתגלות של דימונד 

שאלון

      אישיות 

שאלון

      מתן עזרה 

שאלון

      עמדות בנושא הפלה ואמצעי מניעה 

שאלון

      עמדות עדתיות 

שאלון

      לבדיקת קבלה אימהית 

שאלון

      על אקלים כיתתי 

שאלון

      הקבוצות 

שאלון

      לדיווח עצמי של כעס 

שאלון

      דימוי גוף ואסרטיביות גופנית 

שאלון

      מאזן החלטה לטיפול באחזקת מתדון 

שאלון

      "מי אני" 

שאלון

      חרדת מבחן 

שאלון

      חרדה כללית 

שאלון

      להתייחסות רגשית של הילד לגירושין 

שאלון

      למדידת הסתגלות חברתית 

שאלון

      תוקפנות 

שאלון

      מצב הרוח 

שאלון

      ייחוס סיבתיות לעבודה וחברה 

שאלון

      שיפוט מוסרי 

שאלון

      זיכרון 

שאלון

      ארועי חיים לפי סולם פר"י 

שאלון

      מאזן החלטה לשימוש בהרואין 

שאלון

      תהליכי השינוי 

שאלון

      שלבי שינוי 

שאלון

      לבדיקת פתיחות 

שאלון

      אחריות 

שאלון

      חרדה מצב-תכונה 

שאלון

      סיכויים 

שאלון

      הרגלים 

שאלון

      נטילת סיכון 

שאלון

      תפיסת הטיפול הרצוי והמצוי 

שאלון

      רשתות חברתיות 

שאלון

      שביעות-רצון 

שאלון

      אוריינטציה קוגניטיבית לבריאות

שאלון

      תפיסת ועיבוד השואה 

שאלון

      גישות כלפי החיזבאללה 

שאלון

      על אפיוני הייעוץ 

שאלון

      רשימת מקצועות 

שאלון

      לבדיקת הפחד מאינטימיות 

שאלון

      לבדיקת היכולת לאינטימיות 

שאלון

      לבדיקת סגנון התקשרות 

שאלון

      לבדיקת דפוסי תגובה לאירועי לחץ 

שאלון

      תלונות אובססיביות-קומפולסיביות

שאלון

Maudsley Obsessive Compulsive Inventory 

שאלון

      קומפולסיביות וטכסיות בשימוש בסמים אופייטים 

שאלון

      הרגלים של הילד 

שאלון

      תגובה למבעים סיפוריים 

שאלון

      התנהגויות ניהוליות Managerial Behaviors 

שאלון

      השוואתי Occupational Self-Efficacy Scale 

שאלון

      יעילות עצמית Self-Efficacy Scale 

שאלון

      מעורבות 

שאלון

      למורים בחינוך הממלכתי-דתי 

שאלון

      לאיזון אפקטיבי 

שאלון

      רגשות (אמהות) 

שאלון

      תפקידי מין 

שאלון

      מחאה 

שאלון

      סיפוק בעבודה 

שאלון

      סגנון ניהולי 

שאלון

      בסיסי העוצמה של המנהל 

שאלון

      דמות המורה בעיני התלמיד

שאלון

      המטלות של תפקיד היועץ בבית-הספר 

שאלון

      למורה 

שאלון

      בנושא מתנדבים 

שאלון

      לדיווח עצמי 

שאלון

      למנהלי כוח-אדם 

שאלון

      ציפיות תפקידי המין 

שאלון

      על יחסי עזרה 

שאלון

      לבדיקת לכידות חברתית 

שאלון

      בנושא משפחה וחברה 

שאלון

      לתלמיד 

שאלון

      גמילה מעישון 

שאלון

      ליולדת 

שאלון

      צ.ה.ל. 

שאלון

      משוב מתלמידים למורים 

שאלון

      הנאה מהנקה 

שאלון

      מוקד שליטה בבריאות 

שאלון

      על מיניות האדם 

שאלון

      להערכת קורסים במדעי הטכנולוגיה 

שאלון

      לגננת/לילד/להורים 

שאלון

      החינוך הדתי של הבנות בבית-הספר 

שאלון

      סטייה חברתית 

שאלון

      נטיות לתחומי הוראה 

שאלון

      הערכה לניסוי בשימוש במחשב בתהליך הטיפול 

שאלון

      למורה במכללה 

שאלון

      לסף דיסאורגניזציה 

שאלון

      לבדיקת תחושת איבר-פנטום

שאלון

      עמדות לחניכי פנימיה 

שאלון

      לעובד הסוציאלי/למורה 

שאלון

      דרכי למידה 

שאלון

      מוקד שליטה 

שאלון

      לבדיקת איפיוני הסביבה המשפחתית 

שאלון

      עמדות לפרחי הוראה 

שאלון

      פילוסופית טבע האדם 

שאלון

      לבדיקת תפיסת תכונות אישיות של הזולת 

שאלון

      אוירה קבוצתית 

שאלון

      אפיונים 

שאלון

      לתלמידי מכינה/לסטודנטים 

שאלון

      לעובדים 

שאלון

      רצייה חברתית 

שאלון

      לבדיקת גישות הורים 

שאלון

      פרמסיביות לדמיון להורים 

שאלון

      חלומות בהקיץ 

שאלון

      הרגשות ומחשבות בני-זוג של חולים המקבלים טיפול בדיאליזה 

שאלון

      אקלים ארגוני במפעל 

שאלון

      עמדות חינוכיות 

שאלון

      גישת ההורים 

שאלון

      נטיות תוך מקצועיות 

שאלון

      להערכת היחסים בין היועץ לנועץ 

שאלון

      מודעות חברתית 

שאלון

      עמדות בנושא משחק ודיבור עם הילד 

שאלון

      לתלמיד: תפיסת אקלים כיתה מצוי 

שאלון

      למורה: תפיסת אקלים כיתה מצוי 

שאלון

      למורה - עמדות כלפי אקלים כיתה רצוי 

שאלון

      בנושא הסביבה הספורטיבית של המשפחה 

שאלון

      לבדיקת תפיסת עמדות אם/אב 

שאלון

      לעובד סוציאלי/מורה 

שאלון

      האירועים הקריטיים 

שאלון

      למורה המחנכת 

שאלון

      לצופה 

שאלון

      התנהגות ילדים 

שאלון

      לעובד הסוציאלי 

שאלון

      למתנדב בבית-הספר 

שאלון

      לבדיקת תפקידי המורה היועץ 

שאלון

      שיא ושפל 

שאלון

      החבר הוותיק בקיבוץ 

שאלון

      לממונים 

שאלון

      לעובדי רווחה  

שאלון

      אקלים בטיחות

שאלון

      להערכת תמיכה פונקציונלית של הסבים והסבתות 

שאלון

      תפיסת המחלה 

שאלון

      להערכת התמיכה הפונקציונלית של חברי הרשת החברתית 
שונות :
שלח לחבר
בירור מידע על המוצר
    
מוכן להזמין?

אצלנו: 52.00 ₪

משלוח חינם!
מוצרים קשורים:

לא מצאת? נסה לחפש גם כאן:

 •  מאגר עבודות > שאלוני מחקר

 •  מאגר עבודות > המאגר • בעגלת הקניות שלך יש
  פריטים 0
  סך הכל (₪) 0.00

  הלהיטים שלנו
  1. עמדות מורים כלפי תוכנית שילוב ילד חריג
  - - - - - - - - - - - - - -
  2. הנעת עובדים (מוטיבציה) - חקר מקרה
  - - - - - - - - - - - - - -
  3. מעורבות הורים בעשייה החינוכית
  - - - - - - - - - - - - - -
  4. הקשר בין הסביבה הפיזית של ההוראה לבין שחיקת מורים
  - - - - - - - - - - - - - -
  5. ייצור ושיווק טיטולי האגיס
  - - - - - - - - - - - - - -

  פרסומות

  חיפוש גוגל
  google


  © 2015 avo.co.il. All Rights Reserved.

  אחסון אתרים | חנות וירטואלית
  אחסון אתרים | חנות וירטואלית