AVO


 דף הבית  אודותינו  חדשות ומבצעים  שאלות ותשובות צור קשר חשבון תנאי שימוש לקופה 


חיפוש מתקדם

תפריט
שאלוני מחקר תקפים
סקירת ספרות נרחבת
מידענות אקדמית בחינוך ומדעי החברה
כל העבודות 
מבצעים 
ביבליוגרפיה מוערת 2012
מאגר עבודות
מאגר עבודות 2006
מאגר עבודות 2007
מאגר עבודות 2008
מאגר עבודות 2009
מאגר עבודות באומנות
מאגר עבודות באנתרופולוגיה
מאגר עבודות בארכיאולוגיה
מאגר עבודות בגיאוגרפיה
מאגר עבודות בדת וחברה
מאגר עבודות בדת ויהדות
מאגר עבודות בהיסטוריה
מאגר עבודות בהיסטוריה כללית
מאגר עבודות בחינוך גופני
מאגר עבודות בחינוך מיוחד
מאגר עבודות ביחסים בינלאומיים
מאגר עבודות במגדר וחברה
מאגר עבודות במדעי המדינה
מאגר עבודות במזרח התיכון
מאגר עבודות במנהל ארגוני
מאגר עבודות במנהל חינוכי
מאגר עבודות במנהל חינוכי והוראה
מאגר עבודות במנהל עסקים
מאגר עבודות במנהל ציבורי
מאגר עבודות במשפחה וחברה
מאגר עבודות במשפט וחברה
מאגר עבודות במשפטים
מאגר עבודות בסוציולוגיה ארגונית
מאגר עבודות בסוציולוגיה בחינוך
מאגר עבודות בסיעוד
מאגר עבודות בספרות ושירה
מאגר עבודות בעבודה סוציאלית
מאגר עבודות בפוליטיקה וחברה
מאגר עבודות בפילוסופיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חברתית
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חינוכית
מאגר עבודות בריבוד ואי שוויון
מאגר עבודות בתולדות עם ישראל
מאגר עבודות בתיירות
מאגר עבודות בתקשורת
מאגר עבודות ענק בחינוך
שאלוני מחקר
המאגר

חדש בחנות
הריון


רבי מכר
לא זמין

כתובת ה- IP שלך
מטעמי אבטחה אנו מתעדים את כתובת ה- IP שלך:54.144.255.152
שאלוני מחקר
מק"ט 1ז

שאלוני מחקר

תקפים ומהימנים

מתוך עבודות לתואר שני ושלישי.

פנה אלינו

והעלה את בקשתך אנו נשתדל לסייע בהקדם.

שאלון

      עמדות כלפי הפמיניזם הדתי 

שאלון

      הסליחה 

שאלון

      DG Delay of Gratification Questionnaire 

שאלון

      עמדות כלפי כסף 

שאלון

      פתיחות 

שאלון

      ויסות עצמי 

שאלון

      שליטה בדחפים ומצפוניות 

שאלון

      ניטור עצמי 

שאלון

      "אילוץ מצבי" 

שאלון

      אירועי חיים 

שאלון

      להערכת מצב הלחץ 

שאלון

      עמדות כלפי כפיה מינית 

שאלון

      תוקפנות וקורבנות 

שאלון

      ידע ועמדות פטריאכליות 

שאלון

      אפיוני התמכרות 

שאלון

      ראיון מראיינים 

שאלון

      רמת הלחץ 

שאלון

      רמת וודאות (לגבי מאושפז) 

שאלון

      הנאמנות לקבוצה (כוונות עזיבה) 

שאלון

      הרגשות כלפי המאמן 

שאלון

      הצדק התהליכי 

שאלון

      תפיסת הלחץ 

שאלון

      סגנונות סמכות הורית 

שאלון

      לחץ בעבודה לאנשים העובדים במקצועות הבריאות 

שאלון

      יישוב קונפליקטים 

שאלון

      עמדות כלפי אנשים עם נכות ויציבות של תכונות 

שאלון

      סיבות לסכסוך הישראלי-ערבי 

שאלון

      דעות קדומות וסטראוטיפים ותגובה רגשית 

שאלון

     תפיסת התכונות של האחר והעצמי 

שאלון

      מוכנות לקירבה 

שאלון

      הערכת המפגש בין יהודים וערבים וחשיבות מה שקורה בו 

שאלון

      רגשות בסיום טיפול

שאלון

      סיבות לסיום טיפול

שאלון

      לבדיקת דימוי עצמי 

שאלון

      להערכת סימפטומים של ההפרעה הפוסט-טראומטית אצל ילדים 

שאלון

      רמת מסוגלות עצמית 

שאלון

      זהות והזדהות יהודית 

שאלון

      כוונות תגובה לתוקפנות 

שאלון

      התפתחות חברתית למורה 

שאלון

      תקשורת עם הורים 

שאלון

      להערכת סימפטומים של ADHD 

שאלון

    דרכי התמודדות עם עייפות ויעילותן

שאלון

      עייפות (יגעות)

שאלון

      אייכות חיים 

שאלון

      למדידת הפרופיל הקוגניטיבי 

שאלון

      לאיתור הפרעה פוסט-טראומטית (מטפלים) 

שאלון

      לאיתור ההפרעה הפוסט-טראומטית 

שאלון

      קשר אב-ילד 

שאלון

      קונפליקט אב-אם 

שאלון

      תמיכה חברתית (אמהות) 

שאלון

      דפוסי התמודדות עם הורות 

שאלון

      הערכה קוגניטיבית של ההורים כאתגר/איום 

שאלון

      תפיסת מסוגלות להנהיג 

שאלון

      סגנון מנהיגות 

שאלון

      מוטיבציה להנהיג 

שאלון

     ראיון חוויית האהבה 

שאלון

      אהבה פתולוגית 

שאלון

      תפיסת האל 

שאלון

      דפוסי התקשרות לאל 

שאלון

      תגובות רגשיות 

שאלון

      מעורבות הורים והישגי התלמידים 

שאלון

      עמדות הורים כלפי השירות בצבא 

שאלון

      עמדות כלפי הצבא 

שאלון

      יעילות עצמית - "כמו מי אני?" 

שאלון

      אירועי לחץ למתבגרים 

שאלון

      תמיכת בן/בת-הזוג בנסיעות עסקים 

שאלון

      תפיסת נסיעת עסקים כשלילית 

שאלון

      אי-ביטחון תעסוקתי 

שאלון

      מדידת לחצים בעבודה 

שאלון

      הסתגלות המשפחה ללחצים 

שאלון

      יחסי משפחה 

שאלון

      סגנון חיים -  שלב הבגרות הצומחת והשיגור 

שאלון

      למורה 

שאלון

      יכולת עצמית 

שאלון

      מניעים להרשמה למוסד להשכלה על-תיכונית 

שאלון

      אוריינות רגשית 

שאלון

      קונפליקט דתיים-חילוניים 

שאלון

      רמת פריסוניזציה 

שאלון

      הסתגלות התנהגותית 

שאלון

      הסתגלות רגשית - סימפטומים פסיכולוגיים 

שאלון

      בשלות רגשית 

שאלון

      לבחינת תחושת העצמה 

שאלון

      עמדות תלמידים כלפי תהליך התחקירנות ותרומתו 

שאלון

      אוריינטציה קוגניטיבית להריון וללידה 

שאלון

      עמדות תלמידים כלפי המושגים מדע ומדען 

שאלון

      בדיקת שד עצמית 

שאלון

      תמיכה נתפסת של בן-זוג 

שאלון

      אמונות בריאות בנוגע לסרטן שד ובדיקת שד עצמית - גברים 

שאלון

      השפעה חברתית 

שאלון

      אמונות בריאות בנוגע לסרטן שד ובדיקת שד עצמית - נשים 

שאלון

      פתוח לתיאור פנטזיה מינית 

שאלון

      קביעות תכונות בזמן ובמקום 

שאלון

      הזדהות עם תכונות 

שאלון

      מצב נפשי 

שאלון

      בריאות 

שאלון

      הנעה לתלמידים -  אוריינטציה פנימית לעומת חיצונית 

שאלון

      עמדות במקרא 

שאלון

      סגנון עבודה 

שאלון

      קשיים 

שאלון

      תמיכה זוגית 

שאלון

      מודעות מטה-קוגניטיבית לבדיקת שימוש באסטרטגיות להבנת הנקרא 

שאלון

      ערכי העבודה 

שאלון

      איום 

שאלון

      מצבי סובלנות Tolerance Situations 

שאלון

      הערכת קורס לפתרון הקונפליקט הדתי-חילוני 

שאלון

      עקביות 

שאלון

      חרדות בריאות 

שאלון

      מדידה והערכה למורה 

שאלון

      השפעה נתפסת על החלטות אסטרטגיות 

שאלון

      הפעילות בסביבה הארגונית 

שאלון

      אי-וודאות סביבתית נתפסת 

שאלון

      מעורבות בחיי הקהילה 

שאלון

      טכניקות הרגעה 

שאלון

      טמפרמנט לילדים 

שאלון

      לבדיקת תקווה 

שאלון

      קשרי חברות 

שאלון

      כוונות עזיבה 

שאלון

      חוללות צוותית 

שאלון

      לחץ כלכלי 

שאלון

      מחויבות ארגונית 

שאלון

      פונקציות מנטוריות 

שאלון

      שביעות-רצון מחופשה 

שאלון

      קונפליקט בית-עבודה 

שאלון

      חרדת מחשב 

שאלון

      סגנון קוגניטיבי - "חושב-מרגיש" 

שאלון

      שביעות-רצון משירותים רפואיים ראשוניים 

שאלון

      דפוסי צרכנות של שירותי בריאות 

שאלון

      ידע והתנהגות בהתערבות טיפולית עם פונים הומוסקסואלים 

שאלון

      עמדות כלפי הומוסקסואליות 

שאלון

      מחויבות להתמדה 

שאלון

      ערכים ארגוניים 

שאלון

      ראיון העסקת עובדים סוציאליים 

שאלון

      העצמה 

שאלון

      עמדות כלפי קבוצת ההשתייכות של נפגעי אירועים טרגיים 

שאלון

      פחד מהמלחמה ומסוגלות עצמית ספציפית 

שאלון

      אפקט חיובי ושלילי 

שאלון

      עמדות בחינוך 

שאלון

      סגנונות חשיבה 

שאלון

      מוטיבציה לימודית 

שאלון

      התקשרות להורים 

שאלון

      אפקטיביות ההדרכה 

שאלון

      יחסים בין-אישיים 

שאלון

      הערכת מדריכים בלימודי שדה 

שאלון

      על חוויית ההנקה 

שאלון

      השיגור ההורי 

שאלון

      עמדות לבני נוער - מחסומים לחיפוש עזרה בקרב מתבגרים 

שאלון

      בחינת מוכנות מתבגרים לפנות לעזרה 

שאלון

      ייחוסים 

שאלון

      דפוסי איסוף מידע של סטודנטים 

שאלון

      תמיכה חברתית 

שאלון

      קונפליקט עבודה-בית 

שאלון

      יחסי קירבה 

שאלון

      איכות הקשרים הזוגיים בעת שירות חובה 

שאלון

      תפיסה עצמית של השירות הצבאי 

שאלון

      אוקסימורונים 

שאלון

      עמדות א-אינטגרטיביות ושאינן א-אינטגרטיביות 

שאלון

      פונקציות ההצהרה של העצמי

שאלון

      שביעות-רצון מן החיים 

שאלון

      שילוב חיי משפחה ועבודה 

שאלון

      שביעות-רצון מהעבודה - נוסח מקוצר 

שאלון

      הוודאות לגבי הידע 

שאלון

      מאפייני התעסוקה ומקום העבודה 

שאלון

      קונפליקט בית-קריירה 

שאלון

      אסטרטגיות הוראה 

שאלון

      הסתגלות עולים מברית-המועצות לשעבר 

שאלון

      ראיון פוסטמודרניזם בציבור הדתי לאומי 

שאלון

      דפוסי חיים 

שאלון

      תגובות למסרים בריאותיים עמומים 

שאלון

      התובנה למחלה 

שאלון

      קשרים חברתיים 

שאלון

      עמדות כלפי רווקות 

שאלון

      עמדות על תפקידי המינים 

שאלון

      שימוש בבסיסי כוח בעת קונפליקט 

שאלון

      אמונות של אמהות על מבנה גוף התינוק 

שאלון

      בנושאי תזונה 

שאלון

      עמדות כלפי הנקה 

שאלון

      על קבוצות תמיכה להורים 

שאלון

      חשיפה אישית לאלימות 

שאלון

      עמדות ביחס לאלימות וייחוס סיבתיות לאלימות 

שאלון

      השלמת משפטים להערכת חרדה מצבית סמויה 

שאלון

      התמודדות עם דרישות התפקיד הניהולי 

שאלון

      איכות חיים סובייקטיבית 

שאלון

      סולידריות בין-דורית 

שאלון

      ראיון חצי-מובנה על תפיסות נשים מוכות את התערבות המשטרה 

שאלון

     ראיון להערכת המוטיבציה 

שאלון

      מוטיבציה לתלמיד 

שאלון

      עומס רגשי 

שאלון

      שחיקה 

שאלון

      שביעות-רצון מקצועית 

שאלון

      סמכות אישית במערכת המשפחתית  טריאנגולציה במשפחה גרעינית 

שאלון

      תפיסות הדדיות של בני זוג 

שאלון

      התמודדות עם כאב 

שאלון

      "מי אני כמנהל" 

שאלון

      הזדהות חברתית והזדהות אישית 

שאלון

      עמדות כלפי מחשב 

שאלון

      אומץ 

שאלון

      רשימת התנהגויות הקשורות לסוכרת במשפחה - נוסח  

שאלון

      ייצוגים אינסטרומנטליים ואקספרסיביים נוסח מחודש 

שאלון

      ייצוגים חברתיים של תוקפנות מילולית בלתי-ישירה 

שאלון

      ייצוגים חברתיים של תוקפנות פיזית במהלך הילדות 

שאלון

      חרדת הבריאות והפרעות הדאגה 

שאלון

      תפיסות הסיכון 

שאלון

      ראיון לאם על המערכת הטיפולית ועל ההיסטוריה המשפחתית 

שאלון

      אותנטיות בזוגיות 

שאלון

      מובחנות עצמית 

שאלון

      הראיון לנשים העובדות בחברות היי-טק 

שאלון

      תסמונת טורט 

שאלון

      השלמת משפטים לבדיקת חרדה מצבית מתבטאת 

שאלון

      לראיון איכות חיים 

שאלון

      אירועים 

שאלון

      בריאות פיזית  

שאלון

      סיפוק מהחיים 

שאלון

      רקע לגימלאי 

שאלון

      הסתגלות של עולים חדשים 

שאלון

      סולידריות משפחתית בין-דורית 

שאלון

      מערכות תמיכה בלתי-פורמליות 

שאלון

      תגובות למצבי בגידה 

שאלון

      חשיפה לאירועי טרור 

שאלון

      שחיקה מקצועית של המורה 

שאלון

      תפיסת תפקיד הפסיכולוג 

שאלון

      אשליית האופטימיות 

שאלון

      מיניות 

שאלון

      מערכת יחסים בין בני-זוג 

שאלון

      לקשיש בבית-אבות 

שאלון

      התנהגות אובדנית 

שאלון

      למדידת סטטוס זהות - גירסה מקוצרת 

שאלון

      הערכת תיפקוד מועצת התלמידים -  לחברי הנהלות בתי הספר 

שאלון

      הערכת תיפקוד מועצת התלמידים -  לתלמיד 

שאלון

      גישות חינוכיות לגבי תהליך החינוך להרגלי ניקיון 

שאלון

      לבדיקת תפיסת ההורה לגבי שיטת החינוך להרגלי ניקיון 

שאלון

      תהליך החינוך להרגלי ניקיון 

שאלון

      שביעות-רצון מהשירות 

שאלון

      העצמה פסיכולוגית 

שאלון

      להערכת רמת תיפקוד העצמאי 

שאלון

      צבא 

שאלון

      זהויות 

שאלון

      הרגשה אישית בנעל"ה 

שאלון

      איכות ההוראה 

שאלון

     Peer Social Behavior Evaluations 

שאלון

     Social Status Questionnaire 

שאלון

      קורבנות-עבריינות 

שאלון

      TOSCA-A 

שאלון

      לבדיקת אמונות וידע של אמהות ומטפלות לגבי התפתחות התינוק 

שאלון

      אמונות למטפלות 

שאלון

      מצב בריאות ותזונה 

שאלון

      להערכת השפעה בין-אישית בין בני-זוג 

שאלון

      אוטונומיה אישית 

שאלון

      אינדיבידואציה 

שאלון

      לבדיקת הצורך בייחודיות 

שאלון

      לחצי מורים 

שאלון

      לכידות והזדהות עם צוות עבודה 

שאלון

      תפיסת הדרכת צוות 

שאלון

      תמיכה חברתית (תמיכת עמיתים) 

שאלון

      התנהגות במצבי חיים COPE - complete version 

שאלון

      התמודדות 

שאלון

      ניתוח עיסוקים 

שאלון

      הערכת עובדים 

שאלון

      חלוקת תפקידים במשפחה 

שאלון

      עמדות (שימוש במחשב ובלומדה) 

שאלון

      היענות לטיפול 

שאלון

      להערכת מיומנויות שיח סינכרוני 

שאלון

      תפיסת התלמיד את התנהגויות התמיכה של הוריו בלימודים 

שאלון

      עמדות לגבי העסקת אנשים בעלי מוגבלויות 

שאלון

      לאחיות גריאטריות על הרפורמה בבריאות והשלכותיה על הגריאטריה 

שאלון

      סטראוטיפים - כוח אדם רפואי 

שאלון

     ראיון מובנה למחצה (מדידת הסתגלות לכיתה א') 

שאלון

      קונרס למורה 

שאלון

      דפוסי אלימות 

שאלון

      שליטה עצמית לילדים

שאלון

      עמדות לגבי הסכסוך היהודי-פלסטיני 

שאלון

      תפיסת אקלים חברתי 

שאלון

      תפיסת העצמה אישית 

שאלון

      חשיפה לחברה היהודית 

שאלון

      הזהות האתנית 

שאלון

      מצבים בקשר זוגי 

שאלון

      פחד קולקטיבי 

שאלון

      אמונה ודתיות 

שאלון

      הערכת ביצוע בתפקיד - ממונה 

שאלון

      למידה אישית 

שאלון

      שביעות רצון (חונכות) 

שאלון

      עמדות פוליטיות 

שאלון

      לתלמידים - הרגלי קריאה 

שאלון

      שביעות רצון מהחיים 

שאלון

      רצייה חברתית 

שאלון

      הסתגלות 

שאלון

      תמיכה חברתית 

שאלון

      המינהל הקהילתי 

שאלון

      הדומיננטיות של Gough 

שאלון

      הערכה ובדיקת תרומתה של סדנת תקשוב 
שונות :
שלח לחבר
בירור מידע על המוצר
    
מוכן להזמין?

אצלנו: 52.00 ₪

משלוח חינם!
מוצרים קשורים:

לא מצאת? נסה לחפש גם כאן:

 •  מאגר עבודות > המאגר

 •  מאגר עבודות > שאלוני מחקר • בעגלת הקניות שלך יש
  פריטים 0
  סך הכל (₪) 0.00

  הלהיטים שלנו
  1. עמדות מורים כלפי תוכנית שילוב ילד חריג
  - - - - - - - - - - - - - -
  2. הנעת עובדים (מוטיבציה) - חקר מקרה
  - - - - - - - - - - - - - -
  3. מעורבות הורים בעשייה החינוכית
  - - - - - - - - - - - - - -
  4. הקשר בין הסביבה הפיזית של ההוראה לבין שחיקת מורים
  - - - - - - - - - - - - - -
  5. ייצור ושיווק טיטולי האגיס
  - - - - - - - - - - - - - -

  פרסומות

  חיפוש גוגל
  google


  © 2015 avo.co.il. All Rights Reserved.

  אחסון אתרים | חנות וירטואלית
  אחסון אתרים | חנות וירטואלית