AVO


 דף הבית  אודותינו  חדשות ומבצעים  שאלות ותשובות צור קשר חשבון תנאי שימוש לקופה 


חיפוש מתקדם

תפריט
שאלוני מחקר תקפים
סקירת ספרות נרחבת
מידענות אקדמית בחינוך ומדעי החברה
כל העבודות 
מבצעים 
ביבליוגרפיה מוערת 2012
מאגר עבודות
מאגר עבודות 2006
מאגר עבודות 2007
מאגר עבודות 2008
מאגר עבודות 2009
מאגר עבודות באומנות
מאגר עבודות באנתרופולוגיה
מאגר עבודות בארכיאולוגיה
מאגר עבודות בגיאוגרפיה
מאגר עבודות בדת וחברה
מאגר עבודות בדת ויהדות
מאגר עבודות בהיסטוריה
מאגר עבודות בהיסטוריה כללית
מאגר עבודות בחינוך גופני
מאגר עבודות בחינוך מיוחד
מאגר עבודות ביחסים בינלאומיים
מאגר עבודות במגדר וחברה
מאגר עבודות במדעי המדינה
מאגר עבודות במזרח התיכון
מאגר עבודות במנהל ארגוני
מאגר עבודות במנהל חינוכי
מאגר עבודות במנהל חינוכי והוראה
מאגר עבודות במנהל עסקים
מאגר עבודות במנהל ציבורי
מאגר עבודות במשפחה וחברה
מאגר עבודות במשפט וחברה
מאגר עבודות במשפטים
מאגר עבודות בסוציולוגיה ארגונית
מאגר עבודות בסוציולוגיה בחינוך
מאגר עבודות בסיעוד
מאגר עבודות בספרות ושירה
מאגר עבודות בעבודה סוציאלית
מאגר עבודות בפוליטיקה וחברה
מאגר עבודות בפילוסופיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חברתית
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חינוכית
מאגר עבודות בריבוד ואי שוויון
מאגר עבודות בתולדות עם ישראל
מאגר עבודות בתיירות
מאגר עבודות בתקשורת
מאגר עבודות ענק בחינוך
שאלוני מחקר
המאגר

חדש בחנות
מוות


רבי מכר
לא זמין

כתובת ה- IP שלך
מטעמי אבטחה אנו מתעדים את כתובת ה- IP שלך:54.92.239.120
שאלוני מחקר
מק"ט 1ח

שאלוני מחקר

תקפים ומהימנים

מתוך עבודות לתואר שני ושלישי.

פנה אלינו

והעלה את בקשתך אנו נשתדל לסייע בהקדם.

שאלון

      סובלנות 

שאלון

      סקרנות 

שאלון

      תפיסת אונס 

שאלון

      סוג הקונפליקט בהחלטה 

שאלון

      שוויוניות בתפקידי המין 

שאלון

      לבדיקת הקושי בבחירה בין בתי יולדות 

שאלון

      מוקד רגולטורי בתחום הבריאות 

שאלון

      להערכת העלויות שיש להורים בהפניית ילדיהם לפסיכולוג 

שאלון

      בחינת נכונות הפנייה לעזרה פסיכולוגית 

שאלון

      קבלת החלטות 

שאלון

      להערכת התלות-השיתופית 

שאלון

      אתוס הקונפליקט היהודי-ערבי 

שאלון

      הלימת השיקולים 

שאלון

      תפיסת הבעיה (בעיות פריון) 

שאלון

      המשתנים התורמים ליעילות המפגשים לדעת המשתתפים בהם 

שאלון

      עמדות ביחס להומוסקסואליות 

שאלון

      עמדות ופרקטיקות גידול ילדים 

שאלון

      תחושת השיתוף בקהילה 

שאלון

      שביעות-רצון 

שאלון

      הערכת אישיות של אייסנק (גירסא מקוצרת) 

שאלון

      פחד מפשיעה 

שאלון

      דימוי סביבה 

שאלון

      מיומנויות 

שאלון

      לגבי שיעורי עשייה ירוקה 

שאלון

      עמדות לגבי הכשרת הגן הלאומי לסביבת למידה חוץ כיתתית 

שאלון

      עמדות התלמיד על הסביבה 

שאלון

      טלפוני לילדים לאחר ניתוח 

שאלון

      הערכה על-ידי הצוות המטפל בדרך לחדר הניתוח 

שאלון

      יעילות התפקוד היומ-יומי 

שאלון

      סגנונות התמודדות 

שאלון

      עמדות למורה (פעילות במעבדת חקר) 

שאלון

      עמדות לתלמיד (פעילות במעבדת חקר) 

שאלון

      הערכת המנחה העמית 

שאלון

      עמדות ביחס לתלמידים שמשתמשים בסמים ואלכוהול 

שאלון

      הערכת תוכנית "הנחיית עמיתים" ( למורה) 

שאלון

      הערכת תוכנית "הנחיית עמיתים" ( לתלמיד) 

שאלון

      עמדות בנושא סמים 

שאלון

      למורים הבודק את השימוש של תלמידים באסטרטגיות למידה 

שאלון

      הערכה חברתית 

שאלון

      דתיות 

שאלון

      סיבות לא למות 

שאלון

      הערכה קוגנטיבית (סמכות) 

שאלון

      ייחוסי סיבתיות להצלחה או כישלון במשימה 

שאלון

      העדפת בסיסי סמכות במצבי יומיום 

שאלון

      שינוי ארגוני 

שאלון

      הערכה קוגנטיבית - איום-אתגר (הריון) 

שאלון

      הערכה קוגנטיבית - איום-אתגר (הריון) 

שאלון

      מידת החשיבה האי-רציונלית 

שאלון

      הערכת רמת החרדה המצבית 

שאלון

     סקר בנושא שירות לאומי 

שאלון

      הערכת מידת האיום שבניתוח 

שאלון

      שירותי אינטרנט 

שאלון

      ה-Real Me 

שאלון

      שביעות רצון מרכיבים שונים במקצוע ההוראה 

שאלון

      הקשר בית ספרי 

שאלון

      העדפות בהערכת הישגים 

שאלון

      עמדות (כלפי השפה הערבית) 

שאלון

      רמת ביצועי התפקיד 

שאלון

      התרבות הארגונית 

שאלון

      כוונות לבצע בדיקה (רפואית) 

שאלון

      מוקד רגולטורי (בריאות/חולי) 

שאלון

      מניעים לביצוע בדיקה (לגילוי סרטן שד) 

שאלון

      עמדות בנוגע לסרטן השד 

שאלון

      מחשבות אילו 

שאלון

      הערכת הגירושין 

שאלון

      תחושת רווחה 

שאלון

      תמיכה חברתית פורמלית 

שאלון

      קוגניציה אמהית לגבי השינה של תינוקן 

שאלון

      מרכיבים בהערכה זוגית 

שאלון

      עמדות כלפי שימוש בכלי הערכה סטנדרטיים 

שאלון

      ציפיות התפקיד של מורים -  למורים מתחילים 

שאלון

      לבדיקת הסתגלות שכלית (חולי כליות) 

שאלון

      חיפוש קירבה במצבי דחק 

שאלון

      השוואה חברתית 

שאלון

      עמדות כלפי אלימות 

שאלון

      עמדות כלפי מלחמה 

שאלון

      אמונות, כוונות ופעולות לגבי הכנת עבודה 

שאלון

      התנסות (שירותי בריאות) 

שאלון

      שביעות-רצון (שירותי בריאות) 

שאלון

      טיפול ביילוד Infant Care Survey 

שאלון

      עמדות (פרטיות המטופל) 

שאלון

      התנהגות מדווחת של האחות 

שאלון

      נורמה סובייקטיבית 

שאלון

      אמונות נורמטיביות 

שאלון

      פעילויות יומיומיות Activities of Daily Living 

שאלון

      תפקוד 

שאלון

      לאחות על שמירת פרטיות החולה 

שאלון

      זכירת חלומות 

שאלון

      יוקרה מקצועית של תחומי עיסוק בעבודה סוציאלית 

שאלון

      סגנונות התמודדות 

שאלון

      הכסף 

שאלון

      תיאורי מקרה (קרבנות אונס) 

שאלון

      עמדות כלפי נפגעות תקיפה מינית 

שאלון

      קשר ההורה עם הילד 

שאלון

      שביעות-רצון מבית-הספר 

שאלון

      תחושת אחריות של הורים על ילדיהם 

שאלון

      סולם דחק להורים: יחידת טיפול נמרץ יילודים ופגים 

שאלון

      תחושת מובנות 

שאלון

      פרופיל רגשי 

שאלון

      ייחוס סיבתיות למחלות 

שאלון

      תוקפנות במקום העבודה 

שאלון

      תוקפנות בנהיגה 

שאלון

      התוקפנות 

שאלון

      דיווח עצמי על מוגבלות תפקודית 

שאלון

      אמונות כאב מגבילות 

שאלון

      תפיסת מסוגלות עצמית 

שאלון

      עוצמת כאב אקוטי, תדירותו ומשכו 

שאלון

      תחושת האינטימיות עם האם 

שאלון

      קרבה לאם 

שאלון

      רגישות לדחייה 

שאלון

      התנהגויות בריאות בקרב בני נוער בכיתות ו'-י' 

שאלון

      לתלמידת י"ב 

שאלון

      לבדיקת מצב תודעה לא פתור/לא מאורגן 

שאלון

      מאפייני הקשר הרומנטי 

שאלון

      סגנון התקשרות 

שאלון

      שביעות-רצון מהחיים 

שאלון

      מעורבות במקום העבודה 

שאלון

      כוונות עזיבה 

שאלון

      שביעות-רצון מהעבודה 

שאלון

     סולם תת מטרות המערכת ההתנהגותית המינית

שאלון

      רווחים, הפסדים ורגשות בהיענות לסמכות 

שאלון

      תחושת הקוהרנטיות 

שאלון

      מסגרות חינוכיות לילדים עם אוטיזם 

שאלון

      עמדות ושביעות-רצון - "גולשים לחלל" 

שאלון

      היבטים קוגניטיביים בהסתגלות לבית הספר 

שאלון

      סגנון התמודדות 

שאלון

      בדיקת מאפייני בית הספר 

שאלון

      דפוסי האינטראקציה בין יועצות חינוכיות לבין פסיכולוגים חינוכיים 

שאלון

      לבדיקת רמת המוטיבציה הפנימית למתן עזרה 

שאלון

      למדידת דחיית סיפוק 

שאלון

      הערכת המרצה והקורס על-ידי התלמידים 

שאלון

      תפיסת דימוי היועצת 

שאלון

      עמדות הורים כלפי נורמליזציה 

שאלון

      חיברות מיני לנער/ה ולהורים 

שאלון

      הסתגלות אקדמית 

שאלון

      תגובה לתיאורי מקרים 

שאלון

      תפיסת תפקיד 

שאלון

      שאלות ומטלות 

שאלון

      "כוחות אגו" 

שאלון

      מוכנות מורים להשתתף בתכניות מניעה וחיסון 

שאלון

      יחס מורים כלפי תכניות מניעה 

שאלון

      הומניזם 

שאלון

      תפיסת התפקיד של מנהל בית-הספר 

שאלון

      אופן קביעת איכותו של בית-ספר 

שאלון

      יחס תלמידי תיכון לטקס הזיכרון ליצחק רבין 

שאלון

      תפיסות התלמיד את מושג הלמידה 

שאלון

      תפיסות תפקיד המורה 

שאלון

      תפיסת תפקיד התלמיד 

שאלון

      אמפטיה 

שאלון

      כוונת התנהגות האחות הפדיאטרית כלפי ילדים בעלי נכות

שאלון

      עמדות כלפי ילדים בעלי נכות התפתחותית 

שאלון

      רצון וכוונות עזיבה 

שאלון

      אוריינטציה קוגנטיבית לניבוי התנהגות 

שאלון

      להערכת איכות חיים במבוגרים 

שאלון

      התמודדות עם מצבי מחלה 

שאלון

      לתלמיד מכינות צבאיות, הסדר ושילוב 

שאלון

      אקלים משפחתי 

שאלון

      הערכת קהילה 

שאלון

      העדפות 

שאלון

      מעורבות קהילתית והתנדבות 

שאלון

      יחס הסביבה 

שאלון

      הערכה עצמית 

שאלון

      משאבים הנגישים דרך יחסים 

שאלון

      הכנסה ותעסוקה 

שאלון

      דרכי התמודדות 

שאלון

      לחץ בעבודה 

שאלון

      טיפוסי אישיות 

שאלון

      מוכנות לבקשת עזרה על פי תחומי חיים 

שאלון

      מוכנות לבקשת עזרה 

שאלון

      אלטרואיזם 

שאלון

      אובדנים מוקדמים 

שאלון

      לעובדים סוציאליים בשעת חירום 

שאלון

      התנגדות לשינוי 

שאלון

      בנושא תפיסה עצמית של קשיי למידה 

שאלון

      לבדיקת תמיכה חברתית נתפסת 

שאלון

      לבדיקת עמדה כלפי השינוי 

שאלון

      לבדיקת עומק השינוי הנדרש בתפיסת המציאות הארגונית 

שאלון

      הזדהות קבוצתית 

שאלון

      עומס יתר תפקידי 

שאלון

      ניסיון מיני 

שאלון

      תקווה 

שאלון

      השתתפות 

שאלון

      יכולות 

שאלון

      ערכים 

שאלון

      תפיסת אפקטיביות בעבודה קהילתית 

שאלון

      שיתוף לקוחות - תושבים 

שאלון

      העצמה במקום העבודה 

שאלון

      העצמה פוליטית 

שאלון

      חרדה מצבית ותכונתית 

שאלון

      קשב וריכוז 

שאלון

      מודעות עצמית רב-מימדית למתבגרים 

שאלון

      לבדיקת וויסות רגשות 

שאלון

      עמדות כלפי מערכת הערכת הביצועים 

שאלון

      לכידות כיתתית 

שאלון

      לאבחון התעללות לסוגיה 

שאלון

      שטחי התעניינות והעדפות 

שאלון

      ביטויי כעס וכעס מצבי 

שאלון

      למדידת תוקפנות 

שאלון

      להערכת סיכון להתנהגות אלימה כלפי חוץ 

שאלון

      רפלקציה 

שאלון

      לאישה אשר בעלה עבר פגיעת ראש 

שאלון

      תפקיד העובד הסוציאלי בפנימייה 

שאלון

      העדפה 

שאלון

      נכונות להסתכן בצלילה 

שאלון

      יעילות עצמית פיזית 

שאלון

      להערכת רמת ההתנהגות האובססיבית-קומפולסיבית 

שאלון

      להערכת אישיות 

שאלון

      להערכת סימפטומים של חרדה 

שאלון

      חוויות טראומטיות 

שאלון

      פנומנולוגי על עלבון, כעס ורגשות פגועים 

שאלון

      לבדיקת פעולות המנהל למעורבות הצוות 

שאלון

      לבדיקת התנגדות לשינוי 

שאלון

      פתרון בעיות 

שאלון

      סכמות תת-המטרות של המערכת ההתנהגותית המינית 

שאלון

      סגנונות התמודדות עם שחיקה 

שאלון

      ביטחון תעסוקתי 

שאלון

      הורה כמורה 

שאלון

      שינוי ארגוני בקיבוץ 

שאלון

      אכילה כפייתית 

שאלון

      אכילה רגשית 

שאלון

      עמדות בנושא "מדע" ו"לימודי מדע" 

שאלון

       "תפיסת הסטודנט את הלמידה האקדמית ברשת

שאלון

      למורים 

שאלון

      מחויבות למקצוע הייעוץ 

שאלון

      בחירה מקצועית במונחי חלופות 

שאלון

      לחונכי פר"ח במכללות ובסמינרים למורים 

שאלון

      מחשבות אובדניות 

שאלון

      מאפייני דוחות הערכה מועילים ושימושיים 

שאלון

      גורמים שהובילו לבחירה במקצוע הייעוץ 

שאלון

      שיקולים בבחירת מקצוע 

שאלון

      הערכה קוגניטיבית (מוגבלויות) 

שאלון

      תמיכה חברתית כמותית 

שאלון

      "סיבות" לבחירה הסוציומטרית 

שאלון

      יחס כלפי ערבים ויהודים 

שאלון

      סחרחורת, רגישות למחלת תנועה וכאבי ראש 

שאלון

      רגשות לאחר מריבה 

שאלון

      עמדות בקשר לקונפליקטים עם בני/בנות זוג 

שאלון

      מטרת הקשר הרומנטי 

שאלון

      סטטוס והרגלי עישון 

שאלון

      מוטיבציה לעישון 

שאלון

      מוטיבציה לשימוש בטבק

שאלון

      שימוש בטבק

שאלון

      מעורבות חברתית וציות לחוקים 

שאלון

      תפיסת המחלה 

שאלון

      קבלת החלטות של המשך השקעה 

שאלון

     יומן התנהגות צופים 

שאלון

      בחירת ספק תקשורת 

שאלון

      עומס נפשי 

שאלון

      עמדות לגבי האינטראקציה בין משפחה ועבודה 

שאלון

      סגנון קבלת החלטות 

שאלון

      למדידת לחץ תפקידי 

שאלון

      להערכת התלות השיתופית  

שאלון

      לבדיקת מיקוד שליטה בקרב מכורים 

שאלון

      למתנדבת השירות הלאומי - בסוף שנת השירות 

שאלון

      למתנדבת השירות הלאומי - בתחילת שנת השירות 

שאלון

      על קדימויות וסדרי עדיפויות של האשה בעת בחירת מקצוע 

שאלון

      הערכת ביצועים על-ידי מפקדי גדודים 

שאלון

      הון חברתי של סגל פלוגה והערכה סובייקטיבית של ביצועים 

שאלון

      הערכה בין-אישית 

שאלון

      תפיסת זמן 

שאלון

      לזוגות החיים במגורים משותפים ללא נישואין 

שאלון

      עמדות לאחיות 

שאלון

      שביעות-רצון של המטופל מהתקשורת עם המטפל 

שאלון

      אחרי פרישה 

שאלון

      החלטות אישיות 

שאלון

      תחושת וודאות בצנתור 

שאלון

      שביעות-רצון מהכשרה 

שאלון

      אי-סיפוק מיני 

שאלון

      מודעות מינית 

שאלון

      חרדה ממתמטיקה 

שאלון

      הערכה עצמית במתמטיקה 

שאלון

      הורים 

שאלון

      אפיוני מתמטיקה 

שאלון

      מיומנויות חברתיות 

שאלון

      מיומנויות חברתיות 

שאלון

      מעקב אחרי חולים שפנו פעם נוספת למיון 

שאלון

      עבודת צוות 

שאלון

      הערכת עמיתים 

שאלון

      בנושא סביבות שירות 

שאלון

      שביעות-רצון מהעיסוק והלימודים

שאלון

      תמיכה - צוות סיעודי/הורים 

שאלון

      מעורבות בטיפול 

שאלון

      תרבות למידה ארגונית 

שאלון

      מנגנוני למידה ארגונית 

שאלון

      מבנה ארגוני 

שאלון

      סובלנות לעמימות 

שאלון

      תפיסת אי-וודאות 

שאלון

      להערכת שביעות-רצון 

שאלון

      להערכת תוכנית 

שאלון

      תפקוד הילד 

שאלון

      יחסים בין הורים גרושים 

שאלון

      דרכי התמודדות עם קונפליקטים 

שאלון

      רמת הדיפנרציאציה של העצמי 

שאלון

      תהליך גירושין 

שאלון

      אוטונומיה בביקור רופאים 

שאלון

      שביעות-רצון מהשתתפות בביקור רופאים 

שאלון

      פעילויות האחות בביקור רופאים 

שאלון

      לקציני מבחן 

שאלון

      הערכת התנהגות האסיר 
שונות :
שלח לחבר
בירור מידע על המוצר
    
מוכן להזמין?

אצלנו: 52.00 ₪

משלוח חינם!
מוצרים קשורים:

לא מצאת? נסה לחפש גם כאן:

 •  מאגר עבודות > המאגר

 •  מאגר עבודות > שאלוני מחקר • בעגלת הקניות שלך יש
  פריטים 0
  סך הכל (₪) 0.00

  הלהיטים שלנו
  1. עמדות מורים כלפי תוכנית שילוב ילד חריג
  - - - - - - - - - - - - - -
  2. הנעת עובדים (מוטיבציה) - חקר מקרה
  - - - - - - - - - - - - - -
  3. מעורבות הורים בעשייה החינוכית
  - - - - - - - - - - - - - -
  4. הקשר בין הסביבה הפיזית של ההוראה לבין שחיקת מורים
  - - - - - - - - - - - - - -
  5. ייצור ושיווק טיטולי האגיס
  - - - - - - - - - - - - - -

  פרסומות

  חיפוש גוגל
  google


  © 2015 avo.co.il. All Rights Reserved.

  אחסון אתרים | חנות וירטואלית
  אחסון אתרים | חנות וירטואלית