AVO


 דף הבית  אודותינו  חדשות ומבצעים  שאלות ותשובות צור קשר חשבון תנאי שימוש לקופה 


חיפוש מתקדם

תפריט
שאלוני מחקר תקפים
סקירת ספרות נרחבת
מידענות אקדמית בחינוך ומדעי החברה
כל העבודות 
מבצעים 
ביבליוגרפיה מוערת 2012
מאגר עבודות
מאגר עבודות 2006
מאגר עבודות 2007
מאגר עבודות 2008
מאגר עבודות 2009
מאגר עבודות באומנות
מאגר עבודות באנתרופולוגיה
מאגר עבודות בארכיאולוגיה
מאגר עבודות בגיאוגרפיה
מאגר עבודות בדת וחברה
מאגר עבודות בדת ויהדות
מאגר עבודות בהיסטוריה
מאגר עבודות בהיסטוריה כללית
מאגר עבודות בחינוך גופני
מאגר עבודות בחינוך מיוחד
מאגר עבודות ביחסים בינלאומיים
מאגר עבודות במגדר וחברה
מאגר עבודות במדעי המדינה
מאגר עבודות במזרח התיכון
מאגר עבודות במנהל ארגוני
מאגר עבודות במנהל חינוכי
מאגר עבודות במנהל חינוכי והוראה
מאגר עבודות במנהל עסקים
מאגר עבודות במנהל ציבורי
מאגר עבודות במשפחה וחברה
מאגר עבודות במשפט וחברה
מאגר עבודות במשפטים
מאגר עבודות בסוציולוגיה ארגונית
מאגר עבודות בסוציולוגיה בחינוך
מאגר עבודות בסיעוד
מאגר עבודות בספרות ושירה
מאגר עבודות בעבודה סוציאלית
מאגר עבודות בפוליטיקה וחברה
מאגר עבודות בפילוסופיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חברתית
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חינוכית
מאגר עבודות בריבוד ואי שוויון
מאגר עבודות בתולדות עם ישראל
מאגר עבודות בתיירות
מאגר עבודות בתקשורת
מאגר עבודות ענק בחינוך
שאלוני מחקר
המאגר

חדש בחנות
הריון


רבי מכר
לא זמין

כתובת ה- IP שלך
מטעמי אבטחה אנו מתעדים את כתובת ה- IP שלך:54.147.237.138
האידיאולוגיה הארגונית של משטרת ישראל
מק"ט 0306

סמינריון בנושא: האידיאולוגיה הארגונית של משטרת ישראל וסגנונות ניהול בקרב מפקדי משטרה למנהיגות קהילתית והשפעתם על שביעות רצון ומוטיבציה של השוטרים והקהילה היקף-מספר מלים: 8390
מספר מקורות ביבליוגרפיים: 45
שנת חיבור: 2002
סגנונות ניהול בקרב מפקדי משטרה למנהיגות קהילתית והשפעתם על שביעות רצון ומוטיבציה של השוטרים והקהילה
א. מבוא – מנהיגות קהילתית
ב. מנהיגות מתגמלת ומנהיגות מעצבת
1. מנהיגות מתגמלת
2. מנהיגות מעצבת
ג. מנהיגות משתפת
1. תחום הקניית ערכים
2. תחום הנעת שוטרים
3. תחום הנעת הציבור
4. תחום הניהול המקצועי
ד. מנהיגות קהילתית: יצירת שותפויות
1. עיצוב חזון, שינוי ומכוונות לעתיד
2. הבניה של אסטרטגיה ארגונית
3. ערכים ומוסר
4. עיצוב דמות השוטר
5. הנעת הקהילה
6. הבניה של תרבות ארגונית תומכת שיטור קהילתי
ה. פיתוח מנהיגות קהילתית
1. פיתוח והעצמה עצמית
2. פיתוח מיומנויות הנעה
3. פיתוח מודעות קהילתית
4. הבניה של תרבות ארגונית
5. תהליך פיתוח המנהיגות
האידיאולוגיה הארגונית של משטרת ישראל
והשפעתה על מוטיבציה של השוטרים ומדידת יעילותו של הארגון
א. ארגון משטרת ישראל
1. תכלית קיומה של המשטרה
2. המנהל המשטרתי
3. אפיון המבנה הארגוני
4. פעילות ארגונים ביטחוניים
5. משטרת ישראל כארגון פורמלי
ב. מהי הצלחה ארגונית וכיצד נבחנת?
1. יעילות
2. תכליתיות
3. התמסדות
ג. בחינת היעילות הארגונית
ד. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
ה. השוואה בין ארגוני שירות ציבוריים לבין ארגונים פרטיים
1. השוואה של Murray (1975)
2. מיון סוגי ארגונים
ו. עקרונות בסיסיים לארגונים בירוקרטיים (וובר 1974)
ז. הנעת עובדים
1. הנעה מהי?
2. תיאוריית הצרכים
3. תיאוריית ההוגנות
4. תיאוריית עיצוב והעשרת העיסוק
5. תיאוריית הציפיות והיעדים
ביבליוגרפיה
תקציר
מנהיגותם של שוטרים ושל מפקדי משטרה מהווה מרכיב מרכזי ביותר באסטרטגיית השיטור הקהילתי. חשיבות זו נובעת משתי סיבות עיקריות, המשולבות אחת בשנייה. האסטרטגיה של השיטור הקהילתי כוללת מאפיינים מנהיגותיים מרכזיים. ללא מאפיינים אלו האסטרטגיה לא תהיה אסטרטגיית שיטור קהילתי. בין מרכיבי המנהיגות החשובים בשיטור קהילתי ניתן למנות הנעת משאבים קהילתיים, גישה עתידית, מתן דגש רב על מוסר ועל ערכים, התייחסות אישית ושיתוף שוטרים ואזרחים בעבודת המשטרה.
אולם, אסטרטגיית השיטור הקהילתי מהווה שינוי משמעותי לעומת השיטור המסורתי. זהו שינוי עמוק בתרבות הארגונית של המשטרה. יישום השיטור הקהילתי מחייב שינוי משמעותי בקרב השוטרים. שיטור זה צריך להתבסס על מערכת שונה של אמונות, ערכים, דעות ותפיסת תפקיד של השוטרים. השינוי צריך למצוא את ביטויו באופן ובצורה שבה פועל המבנה הארגוני של המשטרה ובסוג קשרי הגומלין שבין המשטרה לציבור. השינוי צריך להתרחש גם בגישה הבסיסית, שבה האזרחים תופסים את יעודי המשטרה, את תפקידיה ואת דרכי פעולתה. הטמעת שינוי הינו מאפיין מנהיגות מרכזי ביותר, וזהו ביטוי נוסף לזיקת הגומלין שבין ישום שיטור קהילתי לבין מנהיגות.

ביקורות על המוצר :
כתוב ביקורת


שונות :
שלח לחבר
בירור מידע על המוצר
    
מוכן להזמין?

מחירון: 520.00 ₪
אצלנו: 286.00 ₪
חסכת: 234.00 ₪ (45%)

משלוח חינם!
מוצרים קשורים:

 • השפעת התרבות הבית ספרית

  השפעת התרבות הבית ספרית על עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה מלים: 10033 עמודים: 33 מקורות : 52 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • השפעת תרבות בית הספר על שינוי שיטות בהוראת מתמטיקה

  השפעת תרבות בית הספר על שינוי שיטות בהוראת מתמטיקה תואר שני היקף-מספר מלים: 9844 מספר עמודים: 33 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 34 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • השפעת תרבות בית הספר על שינוי שיטות הוראה

  השפעת תרבות בית הספר על שינוי שיטות בהוראת מתמטיקה היקף-מספר מלים: 9844 מספר עמודים: 33 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 34 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • השפעת תרבות בית ספרית על עמדות מורים

  הנושא: השפעת תרבות בית ספרית על עמדות מורים מהמגזר הערבי כלפי הוראת השפה העברית תואר שני מלים: 27175 מספר עמודים: 90 מקורות ביבליוגרפיים: 74 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • השפעת תרבות בית ספרית על עמדות מורים

  השפעת תרבות בית ספרית על עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה? מלים: 25000 עמודים: 75 מקורות : 78 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • התרבות הארגונית ככלי ניהולי

  סמינריון מחקרי הבודק את התרבות הארגונית ככלי ניהולי בקרן קימת לישראל היקף-מספר מלים: 3200 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 11

  סה"כ: ₪260.00


 • חקר התרבות הארגונית ושינוי ארגוני

  סמינריון בנושא: חקר התרבות הארגונית ושינוי ארגוני בלשכת רווחה היקף-מספר מלים: 10012 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 39

  סה"כ: ₪260.00


 • שינוי שיטות בהוראת מתמטיקה ומוטיבציה ללמידה

  השפעת תרבות בית הספר על שינוי שיטות בהוראת מתמטיקה ומוטיבציה ללמידה(חקר מקרה) תואר שני היקף-מספר מלים: 25125 מספר עמודים: 81 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 80 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00  לא מצאת? נסה לחפש גם כאן:

 •  מאגר עבודות > מאגר עבודות במנהל ציבורי

 •  מאגר עבודות > מאגר עבודות במנהל ארגוני

 •  מאגר עבודות > מאגר עבודות במנהל עסקים

 •  מאגר עבודות > המאגר • בעגלת הקניות שלך יש
  פריטים 0
  סך הכל (₪) 0.00

  הלהיטים שלנו
  1. עמדות מורים כלפי תוכנית שילוב ילד חריג
  - - - - - - - - - - - - - -
  2. הנעת עובדים (מוטיבציה) - חקר מקרה
  - - - - - - - - - - - - - -
  3. מעורבות הורים בעשייה החינוכית
  - - - - - - - - - - - - - -
  4. הקשר בין הסביבה הפיזית של ההוראה לבין שחיקת מורים
  - - - - - - - - - - - - - -
  5. ייצור ושיווק טיטולי האגיס
  - - - - - - - - - - - - - -

  פרסומות

  חיפוש גוגל
  google


  © 2015 avo.co.il. All Rights Reserved.

  אחסון אתרים | חנות וירטואלית
  אחסון אתרים | חנות וירטואלית