AVO


 דף הבית  אודותינו  חדשות ומבצעים  שאלות ותשובות צור קשר חשבון תנאי שימוש לקופה 


חיפוש מתקדם

תפריט
שאלוני מחקר תקפים
סקירת ספרות נרחבת
מידענות אקדמית בחינוך ומדעי החברה
כל העבודות 
מבצעים 
ביבליוגרפיה מוערת 2012
מאגר עבודות
מאגר עבודות 2006
מאגר עבודות 2007
מאגר עבודות 2008
מאגר עבודות 2009
מאגר עבודות באומנות
מאגר עבודות באנתרופולוגיה
מאגר עבודות בארכיאולוגיה
מאגר עבודות בגיאוגרפיה
מאגר עבודות בדת וחברה
מאגר עבודות בדת ויהדות
מאגר עבודות בהיסטוריה
מאגר עבודות בהיסטוריה כללית
מאגר עבודות בחינוך גופני
מאגר עבודות בחינוך מיוחד
מאגר עבודות ביחסים בינלאומיים
מאגר עבודות במגדר וחברה
מאגר עבודות במדעי המדינה
מאגר עבודות במזרח התיכון
מאגר עבודות במנהל ארגוני
מאגר עבודות במנהל חינוכי
מאגר עבודות במנהל חינוכי והוראה
מאגר עבודות במנהל עסקים
מאגר עבודות במנהל ציבורי
מאגר עבודות במשפחה וחברה
מאגר עבודות במשפט וחברה
מאגר עבודות במשפטים
מאגר עבודות בסוציולוגיה ארגונית
מאגר עבודות בסוציולוגיה בחינוך
מאגר עבודות בסיעוד
מאגר עבודות בספרות ושירה
מאגר עבודות בעבודה סוציאלית
מאגר עבודות בפוליטיקה וחברה
מאגר עבודות בפילוסופיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חברתית
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חינוכית
מאגר עבודות בריבוד ואי שוויון
מאגר עבודות בתולדות עם ישראל
מאגר עבודות בתיירות
מאגר עבודות בתקשורת
מאגר עבודות ענק בחינוך
שאלוני מחקר
המאגר

חדש בחנות
משלחי-יד אפשרויות תעסוקה


רבי מכר
לא זמין

כתובת ה- IP שלך
מטעמי אבטחה אנו מתעדים את כתובת ה- IP שלך:54.146.190.193
שאלוני מחקר
מק"ט 1כ

שאלוני מחקר

תקפים ומהימנים

מתוך עבודות לתואר שני ושלישי.

פנה אלינו

והעלה את בקשתך אנו נשתדל לסייע בהקדם.

שאלון

      סיווג נשירה 

שאלון

      למדידת שביעות-רצון משפחה-צוות חינוכי 

שאלון

      למדידת שביעות-רצון של החניך מקשריו עם משפחתו 

שאלון

      בית-הספר העתידי 

שאלון

      מוקד שליטה של תלמידים 

שאלון

      לבדיקת אוריינטציות חברתיות של תלמידים 

שאלון

      לבדיקת דימוי עצמי 

שאלון

      מסוגלות עצמית של המורה 

שאלון

      הסתגלות חברתית לילדים - "מה עושים" 

שאלון

      סיווג סגנונות התקשרות לילדי שלב החביון 

שאלון

      תחושת מסוגלות של המורה 

שאלון

      מחשבות אובססיביות 

שאלון

      שליחים "ערבים" 

שאלון

      אופטימיזם תכונתי 

שאלון

      עמדות כלפי מועמד לראשות ועד כיתה 

שאלון

      אירועי חיים פוליטיים 

שאלון

      חשיבה מאגית 

שאלון

      עמדות חברים בקיבוץ 

שאלון

      בדיקות רפואיות לגילוי סרטן 

שאלון

      אירועי חיים 

שאלון

      הערכה עצמית על רחיצת ידיים 

שאלון

      עמדות כלפי מחשב 

שאלון

      תפיסת סטראוטיפ 

שאלון

      תפיסת היחס כלפי הפלשתינאים 

שאלון

      היחס כלפי הקבוצות הערביות 

שאלון

      לתיאור חווית הפסיכודרמה 

שאלון

      מדידת העמדה כלפי הפסקת עישון 

שאלון

      מדידת כוונה התנהגותית 

שאלון

      תל-אביב לפעילויות והגשמה - מהדורת מבוגרים -

שאלון

      אופנויות ויסות של התנהגות דתית 

שאלון

      אופנויות ויסות של השירות 

שאלון

      למורה המתחיל 

שאלון

      לבדיקת הסתגלותו הנפשית של המטופל 

שאלון

      לחברה בהסבה 

שאלון

      מעורבות פוליטית 

שאלון

      הסתגלות אחרי לידה 

שאלון

      תפקידים חברתיים 

שאלון

      לבדיקת שכיחות ההתנסות בחוויה של התמסרות לחוויה 

שאלון

      פנומנולוגי לחקר ההתנסות בחוויה 

שאלון

      מצבי רב-פריטי 

שאלון

      תלונות 

שאלון

      רגשות לבדיקת תגובות רגשיות (דכאוניות ופרנואידיות) 

שאלון

      חשיפה עצמית 

שאלון

      מודעות עצמית רב-מימדית

שאלון

      ידיות 

שאלון

      תיאור הילד 

שאלון

      התנהגות 

שאלון

      ההשתלמות הארגונית 

שאלון

      למדריך/למורה של התלמיד שכתב עבודת גמר 

שאלון

      לתלמיד שכתב עבודת גמר/להורה של התלמיד 

שאלון

      האחאים 

שאלון

      לנשים בהריון 

שאלון

      התנהגות בנושא סמים 

שאלון

      ידע בנושא סמים 

שאלון

      התנהגות של אזרחות ארגונית וביצוע בתחום התפקיד 

שאלון

      שיתוף בקבלת החלטות 

שאלון

      תמיכה ארגונית נתפסת 

שאלון

      דיכאון אחרי לידה  

שאלון

      להערכת תחושות המורה בעבודתו 

שאלון

      מפקד 

שאלון

      דימוי עצמי למתבגרים 

שאלון

      חיפוש ריגושים 

שאלון

      אישיות תלת-מימדי 

שאלון

      מסוגלות עצמית 

שאלון

      התנהגות בטיחותית 

שאלון

      עבודת צוות 

שאלון

      דפוסי ניהול וקבלת החלטות 

שאלון

      נטיות עבריניות 

שאלון

      תמיכה נתפסת 

שאלון

      יחסים עם ההורים 

שאלון

      תפיסת הקונפליקט בין ההורים 

שאלון

      חוללות עצמית ספציפית 

שאלון

      מימוש ציפיות 

שאלון

      דפוסי חיברות 

שאלון

      למנהל/למורה 

שאלון

      תפיסת האקלים הארגוני בבית-הספר 

שאלון

      סוציומטרי - "חברים וחברות שאני בוחר בהם/ן" 

שאלון

      עמדות כלפי ציונים 

שאלון

      עמדות חברתיות כלפי לאום 

שאלון

      דימוי עצמי 

שאלון

      פעילות בשעות הפנאי לגיל הרך 

שאלון

      להערכת ביצוע מצגת מולטימדיה 

שאלון

      העדפות 

שאלון

      דירוג המרצים על-ידי הסטודנטים 

שאלון

      עמדות לסיכום יום הסיור 

שאלון

      עמדות כלפי סיור לימודי 

שאלון

      אירועי חיים מעוררי דחק 

שאלון

      לבדיקת עצמאות הילד, לפי תפיסת האם 

שאלון

      הפחדים 

שאלון

      לבדיקת גישות הורים 

שאלון

      דימוי עצמי לילדים 

שאלון

      פרנטיפיקציה 

שאלון

      דפוסי התקשרות למתבגרים 

שאלון

      הצבת גבולות על-ידי ההורים 

שאלון

      חוות דעת מפקד 

שאלון

      הערכת היזימה 

שאלון

      לסיכום המסע 

שאלון

      עמדות כלפי השואה 

שאלון

      לבדיקת מניעי הצטרפות/אי הצטרפות למסע לפולין 

שאלון

      רגשות כלפי השואה 

שאלון

      לתלמידים בנושא מוזיאונים 

שאלון

      בדיקת רמת המעמסה של המטפל  

שאלון

      ייחוס סיבתי למצבי איזון מטבולי 

שאלון

      עבודתו של הרופא 

שאלון

      בריאות כללית 

שאלון

      סוציודמוגרפי ורפואי 

שאלון

      תפיסת יכולת ומידת השליטה בזיכרון 

שאלון

      להערכת הסתגלות 

שאלון

      חרדה הקשורה להריון 

שאלון

      לתפקוד מקצועי ובינאישי 

שאלון

      תמיכה חברתית 

שאלון

      על הכאב 

שאלון

      יעילות עצמית 

שאלון

      פעילויות בתוך ומחוץ לבית 

שאלון

      לבדיקת דרגת חוסן אישי 

שאלון

      ציניות 

שאלון

      לבדיקת מוטיבציות לנסיעה 

שאלון

      משמעות החיים 

שאלון

      הערכת תפקוד המועדונית 

שאלון

      תפקוד הילד במועדונית 

שאלון

      רצייה תעסוקתית וחברתית 

שאלון

      דילמה 

שאלון

      חוסר החלטיות תכונתי 

שאלון

      תמיכה חברתית 

שאלון

      לבדיקת סמכות אפיסטמית וחוללות עצמית-הורית 

שאלון

      התנהגות הילד בזמן עייפות 

שאלון

      מצב-הרוח 

שאלון

      תאונות 

שאלון

      הרגלי שינה של ילדים 

שאלון

      עזרי שינה 

שאלון

      צורך מצבי להבניה קוגניטיבית 

שאלון

      מיקוד עצמי מצבי 

שאלון

      אישיות: סולמות השתייכות חברתית וצורך בהכרה חברתית 

שאלון

      הערכת עובדים 

שאלון

      למדידת התנהגות סוג A 

שאלון

      אבזורבציה (קשב טוטאלי) 

שאלון

      התנהגויות במצבים שונים

שאלון

      הערכת תפקוד 

שאלון

      הגדרת העיסוק 

שאלון

      שביעות-רצון 

שאלון

      חוללות עצמית תכונתית 

שאלון

      דפוסי הקשר 

שאלון

      דרכי התמודדות 

שאלון

      דימוי עצמי 

שאלון

      עמדות כלפי שיוויון בין המינים 

שאלון

      אוריינטציה דתית 

שאלון

      מידת חשיפה לאירועי אלימות פוליטית 

שאלון

      עמדות ורגשות 

שאלון

      שכיחות סימפטומים 

שאלון

      גידול ברמת הפחדים 

שאלון

      עמדות כלפי העולים והעלייה 

שאלון

      קונפליקט הורי לאחר הגירושין 

שאלון

      עמדות כלפי הטלפון הסלולרי 

שאלון

      דימוי נורמטיבי 

שאלון

      נוכחות חברתית לטלפון סלולרי ולטלפון 

שאלון

      סוציומטרי 

שאלון

      תפיסת התינוק 

שאלון

      רמת התמכרות 

שאלון

      לבדיקת דכאון 

שאלון

      לבדיקת קונפליקט תפקידי 

שאלון

      משחקי מחשב 

שאלון

      התנגדות לשינוי 

שאלון

      מעורבות בעבודה 

שאלון

      פרפקציוניזם 

שאלון

      סיכוי התאבדות 

שאלון

      פוטנציאל התאבדות 

שאלון

      להערכת מענה קולי 

שאלון

      משיכה בינאישית 

שאלון

      תפיסת איום ויכולת 

שאלון

      תפיסת הגינקולוג והערכתו 

שאלון

      סגנון התמודדות 

שאלון

      מיניות 

שאלון

      חרדה מניפסטית 

שאלון

      עמדות כלפי הימורים 

שאלון

      קורבנות ועבריינות 

שאלון

      לבדיקת רמות אמון בקשרים בין-אישיים קרובים 

שאלון

      סיווג סגנונות התקשרות 

שאלון

      זכרונות המאבק לאוטונומיה בגיל ההתבגרות 

שאלון

      עזרה אינסטרומנטלית 

שאלון

      תפיסת האם 

שאלון

      מעורבות רגשית וביקורתיות במשפחה 

שאלון

      יחסי הורים 

שאלון

      יצוג אובייקט 

שאלון

      שינויים בקיבוץ 

שאלון

      אישיות נרקיסיסטית 

שאלון

      הנרקיסיזם 

שאלון

      אוריינטציה קוגניטיבית לחשיבה דיאלקטית 

שאלון

      מובחנות אישית 

שאלון

      למדידת הסתגלות לאחר גירושין 

שאלון

      דפוסי הצבעה במגזר הערבי 

שאלון

      אוריינטציה קוגניטיבית להסתגלות לנישואין 

שאלון

      לבדיקת הסתמכות על מקורות ידע 

שאלון

      על מידע בנושא הריון 

שאלון

      לחולי איידס 

שאלון

      לבדיקת תמיכה נתפסת מחברים 

שאלון

      מדדי דפוס הקשרים וסיפוק מהם 

שאלון

      חשיפת אוריינטציה הומוסקסואלית 

שאלון

      קבלת הומוסקסואליות 

שאלון

      עמדות כלפי השימוש בחומרים פסיכואקטיבים 

שאלון

      שימוש בחומרים פסיכואקטיביים 

שאלון

      עמדות כלפי התמכרות וכלפי מכורים לסמים ולאכוהול 

שאלון

      אירועים ורגשות יומי 

שאלון

      תמיכה 

שאלון

      העדפות מנהלים 

שאלון

      מחוייבות המורים למקצועם 

שאלון

      דימוי עצמי של המורה 

שאלון

      מוביליות 

שאלון

      יכולת גופנית 

שאלון

      מניעי מעורבות 

שאלון

      תחושת השיתוף 

שאלון

     מעורבות בפעילות בית-ספרית 

שאלון

      שינוי במערכת השעות 

שאלון

      התנהגות בתפקיד השילוב 

שאלון

      עמדות 

שאלון

      תפיסת הערכה 

שאלון

      עמדות כלפי למידה בשילוב המחשב 

שאלון

      איפיוני הדמות הערבית 

שאלון

      תפיסת האם את התיפקוד ההורי 

שאלון

      שביעות-רצון מתמיכת הסבים והסבתות 

שאלון

      תמיכה חברתית 

שאלון

      נכונות להסתכן בנהיגה 

שאלון

      תפיסת רווח ועלות לערך העצמי בנהיגה 

שאלון

      דיוק בהערכת ביצוע 

שאלון

      למדידת תפישת הפיזור הסכמטית 

שאלון

      לבדיקת הצורך בסגירות קוגניטיבית 

שאלון

      ההתנהגות הראציונאלית 

שאלון

      אינטימיות 

שאלון

      בדיקת התנגדות לשינוי 

שאלון

      מצב-רוח 

שאלון

      לבדיקת תפיסת סיכון בנהיגה 

שאלון

      מוקד שליטה בנהיגה 

שאלון

      שימוש בסיגריות ומוצרי טבק בקרב רופאים 

שאלון

      סיבות לקונפליקט 

שאלון

      התנגדות לשינוי 

שאלון

      התקשרות לקניין 

שאלון

      בסיסי כוח - היבט התנהגותי 

שאלון

      בסיסי כוח - היבט ייחוסי 

שאלון

      חרדה 

שאלון

      ציפיות לעתיד 

שאלון

      חרדיות 

שאלון

      תגובתיות רגשית

שאלון

      תגובות לרצח יצחק רבין ז"ל 

שאלון

      של ניצול כישורים 

שאלון

      עמדות בנושא מעמד האשה 

שאלון

      איכות הקשר האינטימי 

שאלון

      סגנון קבלת החלטות 

שאלון

      דחיינות 

שאלון

      אישיות 

שאלון

      הצורך והיכולת להשיג הבניה קוגניטיבית

שאלון

      המחקר 

שאלון

      על השפעת ידיעות עיתונאיות 

שאלון

      אקלים כיתה 

שאלון

      אירועי חיים ספציפיים 

שאלון

      עמדות תלמידים במיתוג לוגי 

שאלון

      לבדיקת ייצוג הזהות האישית/החברתית 

שאלון

      שליטה בדמיון 

שאלון

      עבודה ואהבה בחיים הבוגרים 

שאלון

      דמות הבוגר הרצוי 

שאלון

      ניתוח של אמצעים שיווקיים 

שאלון

      לבדיקת פגיעה פסיכולוגית של גברים אלימים כלפי בנות זוגם 

שאלון

      השמירה העצמית של הילד 

שאלון

      תכנים ועמדות כלפי חלימה בהקיץ 

שאלון

      התערבויות 

שאלון

      רגשות 

שאלון

      מיון לתפקידים 

שאלון

      תפיסת הדחק 

שאלון

      עמדות כלפי המתת חסד 

שאלון

      לבדיקת קבלת החלטות 

שאלון

      ההכרה החברתית 

שאלון

      אסטרטגיות הוראה למורה 

שאלון

      התמודדות 

שאלון

      פחדים 

שאלון

      רגשות וחוויות 

שאלון

      אקלים כיתה 

שאלון

      העדפות בהערכת הישגים

שאלון

      אסטרטגיות למידה ומוטיבציה 

שאלון

      סגנונות חשיבה 

שאלון

      לאיתור מורים אפקטיביים יותר ופחות 

שאלון

      קבלה 

שאלון

      סכמה לפתרון קונפליקטים ויחס כלפי פלשתינאים 

שאלון

      הומור 

שאלון

      דיאטה 

שאלון

      תגובה למחלה 

שאלון

      היענות הילד לטיפול 

שאלון

      אמונות בריאותיות 

שאלון

      סקר בטיחות 

שאלון

      לבדיקת ביטויי טראומה 

שאלון

      לבדיקת הצמידות 

שאלון

      לבדיקת שכיחות הופעת התנהגויות חיוביות בתוך אירועים אלימים 

שאלון

      דיכאון הילד (להורים) 

שאלון

      חרדה מצב-תכונה לילדים 

שאלון

      תוקפנות לילדים 

שאלון

      מחויבות כלפי תוצאות קונפליקט לקבוצה 

שאלון

      זהות קבוצתית נתפסת 

שאלון

      עמדות כלפי דמוקרטיה 

שאלון

      הורים 

שאלון

      בני-זוג 

שאלון

      קשר הורי 

שאלון

      נרקיסיזם 

שאלון

      פרפקציוניזם 

שאלון

      התנסויות דיכאוניות 

שאלון

      הערכת האישיות 

שאלון

      קבלה-דחייה הורית 

שאלון

      דימוי עצמי קולקטיבי 

שאלון

      ייחוס סיבות להתנהגות חיובית או שלילית 

שאלון

      הזדהות קבוצתית 

שאלון

      הטרדה מינית במקום העבודה 

שאלון

      שביעות-רצון בעבודה 

שאלון

      היעדרות מהעבודה 

שאלון

      מאפייני הגעה לעבודה 

שאלון

      תינוק 

שאלון

      אבות 

שאלון

      השמה 

שאלון

      משאבים ודחק 

שאלון

      מעורבות אבות 

שאלון

      דחק הורי 

שאלון

      עמדות כלפי אבהות 

שאלון

      אישיות 

שאלון

      הערכת חרדת האם כלפי התינוק 

שאלון

      למדריכים 

שאלון

      סקר לתעשיה חקלאית 

שאלון

      עמיתים בטירונות 

שאלון

      מוטיבציה 

שאלון

      מידע עצמי 

שאלון

      עמדות לימוד מדעי-הטבע 

שאלון

      משיכה/רתיעה להיות לבד/עם אבא/עם אמא/עם בן-זוג/עם חבר 

שאלון

      חרדה חברתית

שאלון

      פחד מאינטימיות 

שאלון

      אוריינטציה בינאישית 

שאלון

      צורך בהתחברות 

שאלון

      לבדיקת שביעות-רצון מתמיכה חברתית 

שאלון

      של התנהגויות התמודדות 

שאלון

      על תמיכה חברתית 

שאלון

      לימודים אקדמיים לעובד בארגון 

שאלון

      בנושא בריאות 

שאלון

      בטיחות ורווחה במקום העבודה 

שאלון

      יחסי הקשר הזוגי 

שאלון

      השינה הזוגית 

שאלון

      לבדיקת תגובות מטפלים 

שאלון

      מבנה חינוך לגיל הרך 

שאלון

     ראיון לליקויי שמיעה 

שאלון

      סמכות ידע 

שאלון

      פתוח 

שאלון

      לאומדן נכות 

שאלון

      לאומדן מוגבלות 

שאלון

      דירוג סוציומטרי 

שאלון

      לחקר חווית הבדידות 
שונות :
שלח לחבר
בירור מידע על המוצר
    
מוכן להזמין?

אצלנו: 52.00 ₪

משלוח חינם!
מוצרים קשורים:

לא מצאת? נסה לחפש גם כאן:

 •  מאגר עבודות > המאגר

 •  מאגר עבודות > שאלוני מחקר • בעגלת הקניות שלך יש
  פריטים 0
  סך הכל (₪) 0.00

  הלהיטים שלנו
  1. עמדות מורים כלפי תוכנית שילוב ילד חריג
  - - - - - - - - - - - - - -
  2. הנעת עובדים (מוטיבציה) - חקר מקרה
  - - - - - - - - - - - - - -
  3. מעורבות הורים בעשייה החינוכית
  - - - - - - - - - - - - - -
  4. הקשר בין הסביבה הפיזית של ההוראה לבין שחיקת מורים
  - - - - - - - - - - - - - -
  5. ייצור ושיווק טיטולי האגיס
  - - - - - - - - - - - - - -

  פרסומות

  חיפוש גוגל
  google


  © 2015 avo.co.il. All Rights Reserved.

  אחסון אתרים | חנות וירטואלית
  אחסון אתרים | חנות וירטואלית